معاون طرح و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان گفت: کانال سیلاب‌بر هندیجان در استان خوزستان، سیل با دبی ۱۸۲۰ مترمکعب بر ثانیه را مهار کرد.