به گزارش همسو نیوز، در این طرح خلاقانه که به همت مسئولان زندان یزد و با حضور مقامات قضایی و افراد معتمد شکل گرفت، محکومین جرائم مالی غیر عمد با شکات خود همراه با یک مقام قضایی یا فرد معتمد گرد یک میز قرار گرفتند تا در یک فضای مناسب، با گذشت و چشم پوشی از تمام و یا بخشی از طلب خود، زمینه ساز، آزادی و یا سبک‌تر شدن بدهی مددجویان بدهکار زندان یزد، فراهم شود.

معاون فرهنگی دادگستری در این نشست گفت: حضور در جلسه صلح و سازش و اخذ گذشت، می تواند یکی از بهترین نشست ها و مفیدترین جلسات یک فرد در عمر و زندگی محسوب شود.

محمدرضا عرشیان، بخشندگی و غفار بودن را از صفات خاص حضرت باریتعالی ذکر کرد و اظهار داشت: طبق وعده الهی، عاقبت بخیری از آن بندگانی خواهد بود که هم صفت با خالق هستی و ملبس به لباس بخشندگی و گذشت باشند.

وی افزود: حق الناس یکی از حقوق بسیار مهمی است که باید رعایت شود؛ بدهکار باید بدهی خود را پرداخت و رضایت طلبکار خود را جلب نماید، اما طلبکاران نیز در نظر داشته باشند که گره گشایی از کار بندگان خدا، هنر انسان های باتقوا است.

عرشیان، مهربانی و محبت را خصیصه افراد خداجو دانست، اظهار داشت: انس و ارتباط با خدا و رشد و تعالی در معنویات و رسیدن به تقرب الهی در گرو مهربانی و محبت به بندگان خداست که انسان می تواند با گذشت از حق و طلب خود و محبت و مهربانی به یک فرد مستأصل زندانی آن را به دست آورد.

در این جلسه که با حضور ۵۰ شاکی و۳۰ مددجوی محکوم جرائم مالی تشکیل شد، رضایت ۲۰ نفر از شکات جلب شد.


منبع: خبرگزاری مهر