به گزارش همسو نیوز سید ابوالفضل موسوی بیوکی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان یزد که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، با اشاره به روند فزاینده مهاجرت به استان یزد اظهار داشت: اگر مهاجرت کنترل شود به صورت طبیعی به سمت کاهش بیکاری پیش خواهیم رفت.

وی با اشاره به مشاغل زنان عنوان کرد: خانه داری باید به عنوان یک شغل در نظر گرفته شود و زنان خانه دار بیمه شوند و مدیریت خانه به عنوان یک شغل پذیرفته شود و این موضوع در دولت مطرح و تصویب شود.

موسوی بیوکی در مورد نسبت جنسیتی در شهرستانهای استان یزد نیز افزود: نسبت جنسیتی باید ۱۰۶ به ۱۰۰ باشد و این استاندارد است اما در برخی مناطق این نسبت به هم ریخته شده است مثلا در اردکان به ۱۲۰ و اشکذر به ۱۱۵ رسیده یعنی در شهرهای صنعتی نسبت جنسیتی به هم ریخته است.

وی عنوان کرد: در سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استانها این موضوع باید مدنظر گرفته شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در مورد نرخ بیکاری که در سالهای ۹۰ تا ۹۵ مورد بررسی قرار گرفت، درصد در سال ۹۵ رسید.

موسوی بیوکی ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در سال ۹۵ به ۲۷ رسیده که این رقم نرخ بیکاری کل استان را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است نرخ بیکاری در زنان در سند ارتقاء وضعیت زنان مورد توجه قرار گیرد.


منبع: خبرگزاری مهر