به گزارش همسو نیوز جعفر گوهرگانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در استان افزود: این امر در راستای کنترل قیمتها و ثبات قیمتها در استان، انجام می شود و اتاق بازرگانی، اصناف و واردکنندگانی که از سال گذشته در زمینه واردات فعال هستنند می توانند از این ارز استفاده کنند.

گوهرگانی تصریح کرد: همچنین نظارت بر بازار نیز باید تشدید شود و نظارت بر تولید و عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان با هماهنگی دادستان و معاون اقتصادی استاندار انجام می‌شود.

وی بیان داشت: نهاده‌های دامی نیز در اختیار دامداران و تولیدکنندگان قرار می گیرد و صنعت معدن و تجارت استان نیز موظف به نظارت دقیق و خارج از زمان اداری در بازار است.

گوهرگانی تصریح کرد: همچنین جهادکشاورزی نیز موظف به تامین گوشت قرمز و سفید دراستان است.

وی افزود: در راستای ورود و توزیع گوشت نیز، عاملان باید شناسنامه دار شوند و با این کار مشخص می شود که هر عاملی گوشت را به کجا می‌برد و محل توزیع نیز مشخص می شود.

گوهر گانی اظهار داشت: کار توزیع گوشت باید با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی انجام شود.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه اکنون نیز فصل کوچ نیست پس هر گونه جابجایی دام نیز نباید انجام شود.

[ad_2]
منبع: خبرگزاری مهر