به گزارش همسو نیوز عزت الله نباتی ظهر سه شنبه در ستاد تنظیم بازار شهرستان که در محل فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: در چهل سال گذشته تامین نهاده های دامی را بخش خصوصی انجام می داده است که بعد از نوسانات ارزی اعلام کردند که هر بخش از صنعت، جهاد کشاورزی و …خودشان نهاده دامی را تهیه کنند.

وی، افزود: در حال حاضر ۲۵ قلم نهاده مصرفی، خدماتی و سایر با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارز نیمایی و ارز خدماتی وارد می کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، تصریح کرد: هم اکنون نهاده ها به بندر وارد شده اما هنوز نتوانسته اند آنها را خارج کنند.

نباتی با بیان اینکه تمام نهاده هایی که به بخش کشاورزی مربوط می شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری شده است، ادامه داد: در زمینه نهاده های جهاد کشاورزی رصد و پایش در حال انجام است که این کار با محوریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام می شود.

وی، گفت: در حال حاضر ۵ هزار نفر در سطح کشور کار رصد و پایش نهاده ها را انجام می دهند.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، یادآور شد: در راستای طرح رصد و پایش نهاده ها هیچ مشکلی نداشته ایم و این طرح به خوبی در شهرستان در حال اجرا است.


منبع: خبرگزاری مهر