وزیر خارجه آمریکا به فرانسه هشدار داد که در رابطه با برنامه خود برای مالیات بستن به خدمات شرکت‌های بزرگ دیجیتالی نظیر فیس‌بوک و اپل تجدیدنظر کند.