به گزارش همسو نیوز، محمد خردمند معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت : به منظور اشاعه و توسعه فرهنگ دو چرخه سواری و ترغیب شهروندان به استفاده و بهره مندی از روش های حمل ونقل پاک همایش دوچرخه سواری خانوادگی صبح روز جمعه 28 تیر ماه ساعت 7 و 30 دقیقه در مسیر 3 کیلومتری از ضلع غربی میدان ارتش تا بوستان قیطریه با عبور از بلوار شهید اندرزگو، بلوار قیطریه، خیابان کتابی با شعار” تغییر سبک زندگی با دوچرخه ” برگزار می شود.

وی حضور راهبری آموزش گروه های دوچرخه سواری با هدف ترویج هرچه بیشتر ایمنی در دوچرخه سواری و پیشگیری از سوانح را از ویژگی های اجرایی این طرح دانست و گفت : شهروندان حاضر در همایش در زمان ثبت نام و شروع همایش پس از آموزش نکات لازم در خصوص ایمنی برای دوچرخه سواری در گروه های منظم به دوچرخه سواری می پردازند و راهوران پلیس، امداد رسانان، نیروهای 137 و … در مسیر همایش راکبین دوچرخه را همیاری می نمایند.

خردمند افزود: در این همایش دوچرخه سواری فراتر از یک ورزش و بعنوان یک وسیله نقلیه معرفی می شود و اگر فرهنگ سازی مناسبی در تهران در خصوص دوچرخه سواری صورت گیرد می توانیم با تغییر سبک زندگی ، جامعه ای سالم تر داشته باشیم.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری این منطقه با اشاره به اینکه منطقه یک تا کنون به علت وجود معابر باریک و پر ترافیک نتوانسته در زمینه احداث مسیرهای دوچرخه سواری اقدامات اساسی را به انجام برساند گفت: یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران ایجاد توسعه زیر ساخت های دوچرخه سواری در شهر است و در همین راستا سعی ما بر این است با حمایت و همکاری هیئت دوچرخه سواری شمیرانات ، فرهنگ دوچرخه سواری را ترویج و شهروندان را به استفاده از دوچرخه تشویق کنیم که در همین راستا در سال جاری احداث 5 کیلومتر مسیر دو چرخه سواری در شمال تهران در محور خیابان شهید اندرزگو در دست اقدام است.

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران