زنیت با درخشش مهاجم ایرانی‌اش توانست اورنبورگ را شکست دهد.