به گزارش همسو نیوز،کارکنان این شرکت ضمن همدردی با هموطنان سیل زده، با اهداء یک روز از حقوق خود تلاش کردند تا سهم کوچکی در جهت تسکین آلام این هموطنان داشته باشند.

پرداخت الکترونیک سداد علاوه بر یک روز حقوقی که از سوی کارکنان این شرکت در سراسر کشوراهداشد، معادل این مبلغ را نیز از سهم شرکت پرداخت کرد و به هموطنان سیل زده اعطا نمود.

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سداد