به گزارش خبرگزاری همسونیوز، قیمت هر کیلوگرم اجزا و قطعات مرغ در سه ماه گذشته بین ۱۹۰۰ تومان تا ۴۶۰۰ تومان و به طور متوسط ۱۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت اجزا و قطعات مرغ در نیمه شهریور ۹۸ و مقایسه آن با نیمه آذر ۹۸ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است:

۱- بازوی کبابی از ۱۷۵۰۰ تومان به ۱۵۶۰۰ تومان
۲- بال کبابی از ۱۸۳۰۰ تومان به ۱۶۳۰۰ تومان
۳- پاچینی (۱۰ عددی) از ۲۰۶۰۰ تومان به ۱۸۳۰۰ تومان
۴- جوجه چینی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۲۵۳۰۰ تومان
۵- جوجه کباب با استخوان از ۲۱۸۰۰ تومان به ۱۹۴۰۰ تومان
۶- جوجه کباب بی استخوان از ۳۰۱۰۰ تومان به ۲۵۵۰۰ تومان
۷- ران مرغ از ۱۹۸۰۰ تومان به ۱۷۶۰۰ تومان
۸- سینه مرغ از ۲۱۶۰۰ تومان به ۱۹۲۰۰ تومان
۹- مخلوط ران و سینه مرغ از ۲۰۷۰۰ تومان به ۱۸۴۰۰ تومان
۱۰- ساق مرغ از ۲۳۵۰۰ تومان به ۲۰۹۰۰ تومان
۱۱- سینه مرغ سوخاری از ۲۰۶۰۰ تومان به ۱۸۲۰۰ تومان 
۱۲- شنیسل بدون آرد از ۲۷۳۰۰ تومان به ۲۴۲۰۰ تومان 
۱۳- فیله مرغ از ۲۹۹۰۰ تومان به ۲۶۶۰۰ تومان
۱۴- مخلوط بال و بازوی کبابی از ۱۷۹۰۰ تومان به ۱۵۹۰۰ تومان
۱۵- مرغ کنتاکی از ۲۰۶۰۰ تومان به ۱۸۳۰۰ تومان
۱۶- مغز ران مرغ از ۲۳۱۰۰ تومان به ۲۰۵۰۰ تومان
۱۷- پای مرغ از ۵۴۰۰ تومان به ۵ هزار تومان
۱۸- گردن مرغ از ۵۴۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان

منبع:خبرگزاری:مهر

http://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg