دریافت ۷ MB

به گزارش همسو نیوز، این میزان خرمای احتکار شده از سوی بازرسان سازمان صمت کشف شده و بنا گفته مسئولان این سازمان قرار است پس از طی مراحل قانونی پرونده، خرماهای کشف شده در بازار توزیع شود.


منبع: خبرگزاری مهر