دریافت ۱۲ MB

به گزارش همسو نیوز امروز برای ساعتی وضعیت اینترنت و تلفن های همراه در مرز مهران دچار اختلال شد.

گویا هم اکنون بخشی از مشکل حل شده است.