ملاحضات:

جهت دریافت کارت خبرنگاری نسب به فعالیت به مدت حداقل یک الی سه ماه اقدام نمایید.

کارت خبرنگاری به خبرنگاران و عکاسان فعال اهدا می شود.

نسبت به تغییر پروفایل و تکمیل مشخصات خود حتما اقدام نمایید بعد از 30 روز اکانت شما حذف می شود

ورود به پنل مدیریت خبرگزاری