همکار گرامی:

پس از تکمیل فرم ؛ حداکثر ظرف 4 روز کاری آینده دسترسی شما فعال خواهد شد.

در صورت ناقص بودن اطلاعات ، پنل کاربری فعال نخواهد شد.

به خبرنگاران فعال کارت رسمی خبرنگاری داده خواهد شد.

خبرنگاران می توانند کلیه اخبار مرتبط با شهر خود ، سازمان  ، ادارات و …  را ارسال نمایند
ورود به سامانه ثبت نام خبرنگاران

Register