کانون هموفیلی ایران توسط افراد خیر حقیقی و حقوقی حمایت میشود ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

فاطمه شیدایی-مدیر کانون هموفیلی استان البرز و عضو کمیته بین المللی زنان با اختلالات خونریزی دهنده
کانون هموفیلی ایران توسط افراد خیر حقیقی و حقوقی حمایت میشود

فاطمه شیدایی :افرادی که مرتبا بدنشان کبود میشود یا وقتی دچار خونریزی به هر دلیلی میشوندکه این خون ریزی بند نمی آید و به طور غیر طبیعی ادامه دار میشود شاید علائمی از کمبود فاکتورهای انعقادی خون را در خود داشته باشند." در شرایطی که بیمار نیاز به جراحی و دارودرمان ویژه ای دارد واقعا کمبود دارو نمیتواند برای بیمار جوابی قانع کننده باشد.

البرز
کانون هموفیلی ایران توسط افراد خیر حقیقی و حقوقی حمایت میشود ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
فاطمه شیدایی-مدیر کانون هموفیلی استان البرز و عضو کمیته بین المللی زنان با اختلالات خونریزی دهنده

کانون هموفیلی ایران توسط افراد خیر حقیقی و حقوقی حمایت میشود

فاطمه شیدایی :افرادی که مرتبا بدنشان کبود میشود یا وقتی دچار خونریزی به هر دلیلی میشوندکه این خون ریزی بند نمی آید و به طور غیر طبیعی ادامه دار میشود شاید علائمی از کمبود فاکتورهای انعقادی خون را در خود داشته باشند." در شرایطی که بیمار نیاز به جراحی و دارودرمان ویژه ای دارد واقعا کمبود دارو نمیتواند برای بیمار جوابی قانع کننده باشد.

۰۸ شهریور ۱۳۹۷

جذب خبرنگار و عکاس ویژه شهرستان ها

خبرگزاری همسو نیوز به منظور پوشش سراسری اخبار در شهر های کشور اقدام به راه اندازی بخش های ویژه خبری نموده است علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم عضویت نسبت به فعال سازی حساب کاربری خود اقدام و اخبار شهر ، روستا ، سازمان و ادارات خود را به صورت مستقیم در بزرگترین پورتال […]