۲۵ بهمن ۱۳۹۷

فاطمه شیدایی-مدیر کانون هموفیلی استان البرز و عضو کمیته بین المللی زنان با اختلالات خونریزی دهنده
کانون هموفیلی ایران توسط افراد خیر حقیقی و حقوقی حمایت میشود

فاطمه شیدایی :افرادی که مرتبا بدنشان کبود میشود یا وقتی دچار خونریزی به هر دلیلی میشوندکه این خون ریزی بند نمی آید و به طور غیر طبیعی ادامه دار میشود شاید علائمی از کمبود فاکتورهای انعقادی خون را در خود داشته باشند." در شرایطی که بیمار نیاز به جراحی و دارودرمان ویژه ای دارد واقعا کمبود دارو نمیتواند برای بیمار جوابی قانع کننده باشد.

البرز Archives - خبرگزاری همسو نیوز
چیزی یافت نشد !