۰۸ شهریور ۱۳۹۷

جذب خبرنگار و عکاس ویژه شهرستان ها

خبرگزاری همسو نیوز به منظور پوشش سراسری اخبار در شهر های کشور اقدام به راه اندازی بخش های ویژه خبری نموده است علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم عضویت نسبت به فعال سازی حساب کاربری خود اقدام و اخبار شهر ، روستا ، سازمان و ادارات خود را به صورت مستقیم در بزرگترین پورتال […]

جنوبی
۰۸ شهریور ۱۳۹۷

جذب خبرنگار و عکاس ویژه شهرستان ها

خبرگزاری همسو نیوز به منظور پوشش سراسری اخبار در شهر های کشور اقدام به راه اندازی بخش های ویژه خبری نموده است علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم عضویت نسبت به فعال سازی حساب کاربری خود اقدام و اخبار شهر ، روستا ، سازمان و ادارات خود را به صورت مستقیم در بزرگترین پورتال […]