فیلم

آغاز بکار ستاد مرکزی پزشکیان در سنندج

آغاز بکار ستاد مرکزی پزشکیان در سنندجاین خبر را درهمسونیوز دنبال کنید

هم اکنون شما نیز می توانید اخبار ادارات، شرکت خود را با نام خود در همسونیوز منتشر نمایید.

ورود به سامانه ارسال اخبارمنبع:مهر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا