سیاسی

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست‌های کلی فرهنگ و هنر در مجمع

آغاز فرایند بررسی تدوین سیاست‌های کلی فرهنگ و هنر در مجمعبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، رییس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع با تقدیر از اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت بررسی‌های کارشناسی مورد نیاز هر گزاره در بندهای سیاستی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کار ویژه مجمع تشخیص مصحلت نظام تدوین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد، اما بدین منظور باید نسبت میان اصول فرهنگی و مهندسی فرهنگی تعیین شود.

وی تاکید کرد: اهداف سیاست‌های کلی باید منسجم و جهت دار تعریف و تعیین شوند. تا این سیاست‌های کلی بر کل عوامل فرهنگی کشور حاکم شود.

در ادامه جلسه حسین مظفر، نایب رییس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با اشاره به ارتباط وسیع و مشترک این کمیسیون با شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضرورت دارد ایده اولیه سیاست‌های کلی فرهنگ و هنر با مشارکت و هم فکری شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین شود.

حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به ستادهای چهارگانه این شورا اشاره کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای آن با در اختیار داشتن نقشه مهندسی فرهنگی کشور، در جهت تدوین ایده اولیه به مجمع تشخیص مصلحت و این کمیسیون کمک خواهند کرد تا در تدوین بهتر و کارآمدتر سیاست مهمی چون سیاست‌های کلی فرهنگ و هنر که از وظایف مجمع می‌باشد، مشارکت داشته باشد.

در پایان جهت همکاری بیشتر و بهتر دو نهاد در تدوین سیاست‌های کلی فرهنگ و هنر، مقرر گردید کار گروه مشترکی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردد تا با همکاری و تبادل نظر، نسبت به تدوین پیش نویس ایده اولیه سیاست‌های کلی فرهنگ و هنر اقدام شود.

این خبر را درهمسونیوز دنبال کنید

هم اکنون شما نیز می توانید اخبار ادارات، شرکت خود را با نام خود در همسونیوز منتشر نمایید.

ورود به سامانه ارسال اخبارمنبع:مهر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا