اخبار سربازی و نظام وظیفه

اعزام مشمولان خدمت سربازی

اعزام مشمولان خدمت سربازی
منبع:مهر

پایان/ همسونیوز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا