فیلم

امروز مترقی‌ترین قانون انتخابات در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد

امروز مترقی‌ترین قانون انتخابات در جمهوری اسلامی ایران قرار داردتصویربردار: سیدحسین میرپور

پایان/ همسونیوز

منبع:مهر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا