اقتصادیگفتگو

بازارارز به آرامش بیشتری رسیده است

به گزارش خبرگزاری همسونیوز ,میثم رادپور کارشناس اقتصادی و بازار ارز درباره نوسانات نرخ ارز گفت:دربازار ارز هم مانند هربازار دیگری نوسان وجود دارد دربازار سهام یا اوراق قرضه نیزهمین نوسانات وجود دارد .اما طی اخبار رسیده و واقعیاتی که بر ما مکشوف شده الان وضعیت بهتری نسبت به دوماه پیش وجوددارد .دوماه پیش اخبار نگران کننده تری به گوش می رسید و این نگرانی هارا در قیمت ها منعکس می کرد.الان که از 13 آبان دور دوم تحریم ها عبورکرده ایم و بخشی از واقعیات بازار برما مکشوف شده بازار به آرامش بیش تری رسیده است و دامنه نوسانات کاهش پیدا کرده است .اما به هر حال درسالی هستیم که قیمت دلار 400% نوسان داشته است و نباید انتظار کاهش خیلی سریع در نرخ ارز داشته باشیم.

استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا کاهش نرخ ارز تاثیری روی قیمت کالاها نداشته است بیان کرد:بخش مهمی از کالاهای یارانه ای مثل قیمت بنزین , برق یا آب مستقیما از قیمت دلار تاثیر نمی پذیرند برخی ازکالاها هم که که مستقیم از قیمت ارز تاثیر می گرفتند فرصت پیدانکردند تا خودرا بادلار 18000تومانی تطبیق دهند ,به همین دلیل متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش نیافتند که انتظار کاهش متناسب باکاهش نرخ ارزداشته باشیم.کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان وارد می شوند یعنی حداقل در کوتاه مدت کاهش قیمت ارز قیمت کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار نمی دهد .اگر قیمت دلار در نقطه مثلا 10000تومان به ثبات برسد و تمام مبادلات ارزی ما با دلار 10000 تومان انجام شودحتی ممکن است قیمت برخی کالاها و خدمات افزایش نیز یابد چرا که قبلا باارز کمتراز 10000تومان وارد شده اند.ضمن اینکه در اقتصاد قاعده ای به نام چسبندگی قیمت کالاها و خدمات داریم به این معنی که قیمت ها برای افزایش نسبت به کاهش با سهولت بیش تری حرکت می کنند .

میثم رادپورافزود:بازار ارزبرای اینکه ثبات بیشتر و قیمت معقول تری راتجربه کند به زمان بیشتری نیازدارد,هنوز آثارناشی از نوسانات بزرگ ازخاطر بازار نرفته است.اما وضعیت بازار ارزاز انتظاری که داشتیم بهتربوده است .بعد از 13 آبان چیزی که مشاهده کردیم و اتفاق افتاد بهتر و متفاوت تر ازانتظارات مابوداما همیشه قیمت ها برای کاهش مقاومت بیشتری نسبت به افزایش آن داشته اند.

کارشناس بازار ارز درباره اینکه آیا انتظاردارید این ثبات ادامه یابد بیان کرد:فارغ ازمشکلات اقتصادی داخلی مسئله ای که بیشترین دامنه را به هیجانات بازار ارز می زند بحث تحریم هاست.اردیبهشت ماه قراراست تحریمات جدیدی صورت بگیرد بازارتا آن زمان عواقب ناشی ازوضع تحریم های جدیدراارزیابی خواهد کرد تا اینکه اخبارجدیدی برسد این اخباربسته به اینکه چقدرمتناسب با تصویری که بازار داشته است باشدوضعیت را متفاوت خواهدکرد.

میثم رادپور خاطرنشان کرد:ماهنوزدوران پرنوسان ارزی را به طورکامل پشت سرنگذاشتیم ,بخشی از پیامدهای13 آبان را پشت سرگذاشتیم اما هنوزنگرانی ها و عدم اطمینان هایی وجوددارد.این عدم اطمینان ها بسته به اینکه ذائقه بازارچطوراست وبازارچطوربه آنها نگاه می کند متفاوت خواهدبود.اگرشرایط به گونه ای پیش رود که نگرانی ها ازوضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بیشترشود موانع جدیدی برای کاهش قیمت ها ایجادخواهدشد.

کارشناس اقتصادی و بازار ارزدرپایان اظهارداشت:انتظارندارم تا اطلاع ثانوی فشارهای جدی برای افزایش قیمت دلارداشته باشیم و احتمالا شاهد افزایش عمده قیمت دلارنخواهیم بود اما شاید فشارها برای کاهش سریع قیمت دلارنیزخیلی منطقی نباشد و فشارها باید درجهت ایجاد ثبات باشد,چون ممکن است کاهش شدید قیمت دلارفشارتقاضای زیادی ایجاد کند و دوباره به بازارپرنوسان قبل برگردیم.
انتهای پیام/

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا