اقتصادیگفتگو

تصویب FATFبازی در زمین دشمن / تصویب FATFمصلحت کشور؟

به گزارش خبرگزاری همسونیوز محمدمهدی محمودی کارشناس اقتصادی در رابطه با تصویب FATFبیان کرد : موضوع اف ای تی اف مسئله بسیار مهمی است که تصویب و وعدم تصویب آن در مجلس سرنوشت ایران را رقم خواهد زد،این هفته قرار است اف ای تی اف درمجلس مطرح و برای تصویب آن رای گیری شودکه در آن مخالفان جدی و موافقان جدی وجود دارد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: موافقان اف ای تی اف ، راه تنفس اقتصادی را دردوران پسا تحریم می خوانندو مخالفان ذره بین دشمن در درون حاکمیت به مخالفت با این لوایح می پردازند، اکثر علمامعتقدند تصویب اف ای تی اف به مصلحت کشور ونظام نیست امام جمعه  تهران  در سخنان خود اعلام کرده است، اگرمجلس شورای اسلامی، اف ای تی اف راتصویب کند قطعامجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را انجام نخواهد داد.

وی در ادامه اشاره کرد :جوغالب مجلس موافق تصویب است و جوغالب شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیزهمچنان مخالف تصویب اف ای تی اف هستند، عدم تصویب آن در کوتاه مدت موجب اثرافزایشی بر روی قیمت ها می شود و تصویب اف ای تی اف در میان مدت مارابه بازی در زمین دشمن خواهد برد.

محمودی اضافه کرد:مسئله اف ای تی اف همانند قضیه تصویب الحاقیه ها و پرتکل های آژانس بین المللی انرژی هسته ای می ماند که در رابطه با انرژی قرار بودبا پیوستن به آن ها موجبات استفاده صح آمیز هسته ای فراهم شود که این کار صورت نگرفت.

وی درپایان مطرح کرد : عدم تصویب اف ای تی اف، پتک دشمن برعلیه ما را پرقدرت تر می کند، تصویب آن نیز می تواندبین ما و متحدان منطقه ای  فاصله بیندازدکه عدم تصویب اف ای تی اف ، برای اتحاد جهانی علیه کشورما بهانه ای خواهد بود.ماکه به دست شان می آیدتصمیم دشواری نمایندگان مردم پیش رودارندکه امید است فارغ از مسائل جناحی صلاح ملی را مدنظر قرار دهند.

پایان/

دبیر/روح اله نظری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا