اقتصادیخبر ویژهگفتگو

جنگ اقتصادی، بنای دشمن است

به گزارش خبرگزاری همسو نیوز؛محمد مهدی محمودی در گفتگو  با خبرنگار اقتصادی همسو نیوز ،جنگ اقتصادی را بنای دشمن دانست و گفت: همه ما مطلع هستیم که دشمن بنا را برجنگ اقتصادی با ما گذاشته  و شمشیر رااز روبسته است، تا بتواند ضربه ای بر دولت و ملت کشورما وارد سازد و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فروگذارنخواهدکردوبه راحتی از قراردادها و توافق نامه های بین المللی،همچون “برجام” خارج می شود و شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ما وضع می کند.

وی خاطرنشان کرد:دشمن همچنین بانک ها و شرکت ها را که حتی در زمینه های انسان دوستانه فعال هستند در زمره تحریم های خود قرار می دهدتا اقتصاد مارافلج کرده و پیروز این میدان باشد، اگر چه دشمن، دشمنی نکند جای تعجب است، اگر “گرگ پوستین گوسفند بپوشد خطرناک تر است “نقل به مضمون فرمایشات رهبری در زمان انتخابات امریکا، ما تکلیفمان با ترامپ روشن تر است چون امریکا رو بازی می کند، اما بحث در جای دیگری است.

محمودی ادامه دادبنابه گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی  تهران که اعلام کرده بود”2الی 5درصدنیازهایی که در بازار ارز به صورت آزاد خرید و فروش می شودبرقیمت ها تاثیر می گذاردو همین چند درصدموجب افزایش قیمت ارزی بوده است”دولت و قوه قضائیه وارد این موضوع شده اندو به جای طرح و سازوکار اقتصادی از ابزار قهریه بازداشت افراد و بستن سایت ها کمک گرفته است درصورتی که از جذابیت این سرمایه گذاری ها کاسته می شد.

وی همچنین اضافه کرد: آیا فیلترینگ تلگرام توانسته است جذابیت تلگرام را کاهش دهد،آیافکر می کنید با بستن سایت ها و کانال های غیر رسمی و بعضا معاند سوق نمی دهد؟چرا ما بایدبا دستان خودمان عرصه را برای فعالیت بیشتردست های رسانه ای دشمن باز کنیم

محمودی در پایان گفت:همه ما بایدباکمک به اقتصاد باز، فراگیر،شفاف مانع سواستفاده ها شویم و اقتصاد کشور را ازمشکلات بیرون بیاوریم.

پایان/

 

دبیر/روح اله نظری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا