اقتصادیتهرانگفتگومنتخب سردبیر

خودروکالای سرمایه ای نیست ،یک کالای مصرفی است

به گزارش خبرگزاری همسونیوز؛محمدمهدی محمودی کارشناس اقتصادی گفت : بانک مرکزی در جدیدترین اقدام کنترلی خود بربازار بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرده است، که بر اساس آن سود سپرده های کوتاه مدت ،به صورت حداقل موجودی ماهانه لحاظ خواهد شد، تا پیش از این سود سپرده کوتاه مدت به حداقل موجودی روزانه تعلق می گرفت واین اقدام بانک مرکزی، طبیعتا واکنش هایی را از جانب سپرده گذاران در پی خواهد داشت.

محمودی بیان کرد : سپرده گذاران، گزینه های ممکنی که در بازارهای فعلی پیش رو دارندهرروز در حال محدودتر شدن می باشدکه طبق آماری که بانک مرکزی منتشرکرده است حجم نقدینگی در حدود 1700هزار میلیارد تومان می باشدکه از این میزان حدود 30درصد آن، سپرده های کوتاه مدت بانکی است که باوضع قوانین فوق طبیعتاسپرده گذاران باید رویکرد جدیدی را اتخاذ کنند.

کارشناس اقتصادی افزود:گزینه اول پیش روی آنان، انتقال سپرده کوتاه مدت به بلندمدت است که طبق آماربانک مرکزی 50درصد نقدینگی در سپرده های بلندمدت نگهداری شده است و کاهش سود کلیه سپرده های منجمله سپرده های بلندمدت نیز یکی از برنامه های بانک مرکزی می باشدکه درگزینه دیگر، سپرده گذاران خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری درحوزه هااز قبیل بورس ،طلا،ارز،خودرویا فعالیت های تولیدی می باشد.

محمودی تصریح کرد: به گفته فعالان بخش تولید،نوسانات بالای قیمت ارزورشد، حدود سه برابری آن طی یک سال گذشته ، این اصناف را از حالت اقتصادی خارج کرده است وبازار بورس هم در چندماه گذشته حال و روز بهتری نداشته است ،نوسانات مکرر آن موجب ضرر و زیان اکثر فعالان ، مخصوصا افراد غیرحرفه ای و آماتورشده است وبرای اکثرکسانی که ،سپرده های خودرابه امید سودهای روزشماردربانک نگهداری می کرده اندحضور در بورس با چنین پیشینه و چنان آینده ای منطقی به نظر نمی رسد.

وی ادامه داد : گزینه دیگر،بازار در خودرو است ،اگرچه درهیچ کجای دنیا ،خودروکالای سرمایه ای نیست و یک کالای مصرفی است، ولی نوسانات قیمت ارز درایران به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده است ،امامدیریتی که برتولید،پیش فروش،عرضه و قیمت قطعی خودروهای تولیدی و مسائل واردات خودروهای خارجی اعمال شده است،سرمایه گذاری دراین بازار را پرریسک می کند.

کارشناس اقتصادی افزود:تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا نیز، ازهمه بازارها شفاف تر و مشهودتراست کنترل دستوری و ترزیق دربازار، منجرشده است که نه خریداران تمایلی برای حضور و نه فروشندگان تمایلی برای خروج ازاین بازارداشته باشند ونتیجه آن رکود و عدم انجام معاملات روزمره می باشد.

محمودی در پایان سخنان خود گفت: نکته مهم و پایانی این است که اگرچه مدیریت مقتدری، بر کلیه بازارهای مالی شکل گرفته است،اما ظاهرا محیط امنی ، برای سرمایه دار قائل نشده اند، لذابه نظر می رسد هدف نهایی این تلاش ها،میرا کردن و سوزاندن بخشی از نقدینگی مازادجامعه باشد ، پس سرمایه گذاران باید نهایت دقت را برای بهره برداری ازسرمایه های خود داشته باشند تا دراین بازی پیچیده متضرر نگردند.

روح اله نظری

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا