اجتماعی

دانلود رایگان منابع آزمون آموزش و پرورش 1403

منابع آزمون :
-۱ تعلیم و تربیت اسلامی : مبانی نظر ی تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربی ت رسمی – عمومی جمهور ی
اسلامی(بخش دوم مبانی، قسمتهای: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی – عمومی / کتاب تعلیم و تربیت
در اسلام، نوی سنده شهید مرتضی مطهر ی/ مربی و تربیت، نو یسنده : محیالدی ن حائر ی شی راز ی)
-۲ اسناد و قوانی ن بالادست ی آموزش و پرورش : سیاستهای كلی ا یجاد تحول در آموزش و پرورش / سند
تحول بنیادی ن آموزش و پرورش جمهور ی اسلامی – مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی / آ˻ننامه اجرایی
مدارس، مصوب سال ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش)
-۳ راهنما و فنون تربیت : تربیت کودک نو یسنده، علی صفائیحائر ی / تربیت چه چیز نی ست، نوی سنده :
عبدالعظیم کر یمی/ اردو ماجرای من است(دفتر اول)، نو یسنده: حامد تقدیر ی/ روایت سوم(از ابتدای کتاب تا
صفحه ۸۲)، نو یسنده: محمد علیان

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

کلاس های آنلاین گاج مارکت
دکمه بازگشت به بالا