اخبار ویژهاقتصادیگفتگو

دولت جهانگرایی نمی کند/ اصلاح سیستم بانکی،درکنترل دولت

به گزارش خبرگزاری همسونیوز؛رضاسعیدی کارشناس اقتصادی بیان کرد:زمانی که بودجه سال 97، در مجلس بسته می شددولت بودجه “بسته انبساطی” را دستور کار خود قراروتصویب بودجه را به مجلس پیشنهاد دادوتاکیدکرد،اجازه دهید قیمت سوخت و حامل های انرژی را افزایش دهم اما مجلس به هرنحوی با پیشنهاد دولت مخالفت کرد.

سعیدی گفت:امسال که سال حمایت ازتولیدداخلی نام گذاری شده است دولت به فکرافزایش کالاهای خارجی افتادتا حدامکان خریدکالا برای مردم فراهم نشود،قدرت رقابت کالاهای داخلی بیشتر شود و به نوعی شعار”حمایت از تولید داخلی” تحقق پیدا کند.

استاددانشگاه اظهارداشت:مجلس با این اقدام دولت مخالفت و با افزایش حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل سناریویی مطرح شدکه فرقی بین قیمت ارزتعریف نشده و ربطی به تحریم هانمی شود،تحریم هاازشهریورماه توسط ترامپ شروع شد.

سعیدی تشریح کرد:دلال های میدان فردوسی از قبل پیش بینی کرده بودند که قیمت دلار، از 4200تومان به 6500 خواهدرسیدوباافزایش دلار مردم زندگی خوشی نخواهندداشت وافزایش دلار اتفاق نیزافتاد،بعدازاین اتفاق دلالان دلار و ارز به بازارهجوم وتمامی دلارها راخریداری کردندوباعث عرضه دلار در صرافی های بازار شده ،دلاراز 4200تومان به 16000هزار تومان رسید.

وی اشاره کرد :اگر تقاضاوجود دارد،دلاروجود نداردکه خواه خانواده باعث افزایش نرخ آن کالا می شودو طبق فرموده آقای جهانگیری که اعلام کرد دلار تک نرخی 4200تومان شود و به همه دلارمی دهیم تا بازار امنیتی شود،اگر در بازارهرنرخی بالای4200وجود داشته باشدقاچاق محسوب می شودمتاسفانه این گفته را زمانی اعلام کرد که قیمت دلار در بازار به 9000هزارتومان رسیده بود بنابرین اگرمجلس بیانیه آقای جهانگیری را قبول می کرد تمام صادر کنندگان موظف بودند ارز خود را به دولت دهند.

کارشناس اقتصادی تبیین کرد : اگر این روندو سیاست دولت ادامه پیدا می کرد و دلاردرجامعه ترزیق می شدبه دلار مشروعیت نمی بخشیدوضعیت افزایش دلاردرجامعه نداشتیم،و زمانی که به یک کالا تقاضا زیاد باشد ولی عرضه کمتر باشد شوک بیشتری به بازارواردمی شودآیادراین مواقع دلار و ارز پایین می آید؟

سعیدی ادامه داد:دولت سیاستی انجام دادو آقای سیف ریاست بانک مرگزی را برکنار و آقای همتی راجایگزین کردتا شوکی به بازاروارد کند و از طریق این شوک درمانی شود و جلوی این روند گرفته شود،این اتفاقات هم افتاد ولی عرضه و تقاضای مبادله ارز به جامعه کاهش پیدا نکرد.

وی ادامه داد:آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح آقای جهانگیری را اجرا و سامانه نیمارا راه اندازی کردند که همه صادر کنندگان بخصوص صادرکنندگان پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را بر اساس قیمت بازار در سامانه نیما قرار دهند،اما شرکت های فولادی و پتروشیمی از انجام این کارجلوگیری کردند.

کارشناس اقتصادی افزود:آقای زنگنه همچنان نامه ای به تمامی شرکت ها و مدیرانی که این کار را انجام ندهند نوشت که توبیخ خواهندشد،آقای همتی صندوق سپرده گذاری را ایجادکردند که در کمتر از دو تا سه هفته موجودی آن به 100میلیون دلار رسیدو مردم ارز را همچنان مثل طلا خریداری  و ذخیره می کردند.

سعیدی تاکید کرد:آقای پورابراهیمی اعلام کرد،مردم ارزنخرندو به جای آن طلا خریداری وسرمایه خود را حفظ کنند که این جمله وی مردم را به خریدن ارزبیشترکردکه نه تنها آبی برآتش نشد بلکه بنزینی شدروی آتش که وضعیت را بدتر کرد.

وی در ادامه گفت:دولت و مسئولین از قبل باید دستگاه های کارخانه هایی که تعطیل شده،قدیمی و تعدیل هستند، نیاز به بنوسازی مجدد دارند پیش از این مشکلات بایستی به فکر نوسازی بود نه در این بازاری که دستور داده اند دستگاه هارا تحویل کارخانه ها دهند.

سعیدی اضافه کردکدولت در شهریور سال 96نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد،از 23درصد به 15درصد بیشترسود ندهندو به این فکر افتادند پول از مردم گرفته و آن کارخانه هایی که تعطیل و دستگاه های تولیدی خود را فروخته اند پولش را در بانک سپرده گذاری و سود دریافت می کنداز این پول برای امر استفاده کنند.

مدرس دانشگاه افزود:دولت برای کنترل نقدینگی باید سیستم بانک هارا اصلاح و کنترل کند،نرخ سودرا شناوراعلام کندو با این حالت نقدینگی را جذب و به دست تولید کننده رسانده وبه تولید واگذارکند.

وی در پایان گفت:اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند هیچ اتفاقی نمی افتد و قیمت ارز، دلار،طلاو مسکن بدترخواهدشد،و دولت ما لاک پشت وار عمل می کند که چرا مردم بگوینددولت جهانگرایی نمی کند؟چرا سریع اقدام نمی کند؟چرا تصمیم نمی گیرد؟وما متاسفانه در اجرای آن دچار مشکل هستیم و زمینه های سود آورتر از نرخ ارز جلوی پای مردم بگذاریم تا ریل اقتصاد درست وتولیدملی راه افتد.

انتهای پیام/

سکینه عزیزی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا