اجتماعیاخبار سربازی و نظام وظیفهاخبار ویژهگزارش

شرایط و ضوابط تغییر تاریخ زمان اعزام/تعداد دفعات مجاز در عقب انداختن تاریخ اعزام به سربازی

به گزارش خبرگزاری همسو نیوز ؛ مشموليني كه جهت اعزام به خدمت معاذير دارند و نمي‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حسب مورد به شرح زير به تعويق مي‌افتد:
الف: مشمولاني كه به علت بيماري و يا صدمات جسماني وارده ناشي از حوادث و سوانح (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظيفه عمومي)، قادر به اعزام به خدمت در موعد مقرر نمي‌باشند و بيماري و مصدوميت آنان مورد تأييد پزشك معتمد سازمان وظيفه عمومي مي‌باشد،‌موعد اعزام آنان با پيشنهاد پزشك مربوط، حداكثر تا 2 ماه به تعويق مي‌افتد. ب: در صورت فوت همسر و فرزند حداكثر 6 ماه، پدر و مادر حداكثر 3 ماه، ‌برادر و خواهر حداكثر 2 ماه و پدر و مادر همسر حداكثر يك ماه از زمان فوت، اعزام مشمول به تعويق مي‌افتد. پ: مشمولاني كه به علت بروز بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله و يا وقوع حوادث مانند سقوط هواپيما، آتش‌سوزي و … (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظيفه عمومي)، ‌خود يا يكي از اعضاي درجه يك خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند) به طور جدي آسيب ديده باشند يا منزل مسكوني آنان بالاي 50 درصد خسارت ديده باشد با ارايه مدارك و مستندات معتبر، موعد اعزام آنان حسب مورد و به تناسب ميزان آسيب وارده از زمان آسيب‌ديدگي، از يك تا شش ماه به تعويق مي‌افتد. ت: پذيرفته‌شدگان قطعي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي (داخل و خارج از كشور) كه زمان ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداكثر تا شش ماه به تعويق مي‌افتد. ث: دارندگان برگ اعزام تاريخ‌‌هاي مرداد، شهريور و دي ماه هر سال كه منتظر اعلام نتيجه آزمون‌مراكز سنجش آموزش عالي هستند، موعد اعزام آنان حسب مورد حداكثر تا دو ماه به تعويق مي‌افتد. ج: ورزشكاران تيم‌هاي ملي با درخواست فدارسيون مربوط جهت اعزام به مسابقات المپيك، جهاني و آسيايي، موعد اعزام آنان بنا به تشخيص رئيس سازمان وظيفه عمومي حداكثر تا چهار ماه به تعويق مي‌افتد. چ: مشمولاني كه در حال طي مراحل نهايي گزينش و استخدام در نيروهاي مسلح مي‌باشند، در صورت تأييد موضوع از سوي سازمان مربوط، اعزام آنان حداكثر تا 4 ماه به تعويق مي‌افتد. ح: مشمولان متأهلي كه داراي شرايط خاص (تولد فرزند، بيماري شديد همسر و فرزند و …) مي‌باشند، موعد اعزام آنان حداكثر تا 2 ماه به تعويق مي‌افتد. خ: مشمولاني كه قصد تشرف به حج تمتّع را دارند موعد اعزام آنان حداكثر تا 2 ماه به تعويق مي‌افتد.
تعويق موعد اعزام شامل مشمولاني مي‌شود كه فاقد غيبت باشند و صرفاً با درخواست مشمول و فقط براي يك بار انجام مي‌شود.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا