گالری

صندوق اخذ رای در بیمارستان امام رضا تبریز

صندوق اخذ رای در بیمارستان امام رضا تبریز
صندوق اخذ رای در بیمارستان امام رضا تبریز

پایان/ همسونیوز

منبع:مهر

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا