ایران وب سازان
فرهنگی

ضرورت تخصیص اعتبار ویژه به متروی اسلامشهر در لایحه بودجه سال1400

به گزارش همسو نیوز ،مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان اسلامشهر، در حاشیه بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری از پروژه متروی اسلامشهر سخن می گفت اظهار داشت: تا امروز با تلاش های صورت گرفته هیچ تاخیر و یا توقفی در عملیات اجرایی مترو صورت نگرفته با این حال امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده کشور اعتبار مناسبی به این پروژه مهم و زیربنایی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه مدیریت مشارکتی، هماهنگ و همراه در شهرستان اسلامشهر موجب پیشرفت بسیاری از پروژه های عمرانی شده گفت: از نمایندگان دوره قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی بواسطه حمایت هایی که از این پروژه ملی داشته و دارند قدردانی می کنم.

فرماندار اسلامشهر خواستار حمایت ویژه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از پروژه متروی اسلامشهر و تسریع و سرعت عمل در اموراتی که به تامین اعتبار این پروژه کمک می کند شد و افزود: امیدواریم پروژه های دیگر شهرستان از جمله قطار شهری پرند- تهران که در اسلامشهر نیز ایستگاه خواهد داشت و بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی این شهرستان با حمایت های ویژه استانداری تهران در اسرع وقت به بهره برداری برسد.