آموزش سربازیاجتماعیاخبار سربازی و نظام وظیفهمنتخب سردبیر

مدارك مورد نياز برای رفتن به سربازی

مدارك مورد نياز
  • تكميل برگ وضعيت مشمولين، برگه شماره 1.
  • برگ معاينه اوليه و واكسيناسيون مشمولين، برگه شماره 2.
  • اصل و تصوير كارت ملي يا كارت موقت ملي مشمول.
  • اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول.
  • اصل و تصوير گواهي آخرين مدرك تحصيلي كه توسط مرجع صادركننده يا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
  • يك قطعه عكس سياه و سفيد 4*3 تمام رخ مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).
  • مشمولاني كه داراي گواهي كسر خدمت جبهه، جانبازي والدين و بسيج مي باشند، مي بايست گواهي مذكور را با مدارك خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پليس+10) ارايه نمايند.

 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا