آموزش سربازیاخبار سربازی و نظام وظیفه

معافیت سربازی با استفاده از بیماری های عمومی

بیماریهای عمومی که می توان با آن معافی گرفت

بند 1:

ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدّت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري مي باشند : معاف موقّت تا يكسال
بند 2:

طول قد :
الف)كمتر از 145 سانتي متر : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر طول قد كمتر از 140 : معاف دائم
ب) 155 ≥ قد ≥ 145 سانتي متر براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر و 155 ≥ قد ≥ 140 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر معاف از خدمات رزمی
بند 3:

چاقي مفرط BMI > 35 : معاف از خدمات رزمي
بند 4:

لاغری مفرط BMI < 17 : معاف از خدمات رزمي
بند 5:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا