خبر ویژهگفتگو

منابع طبیعی بستر هر گونه تولید است.


منابع طبیعی بستر هر گونه تولید است.

طرح ابلاغی سازمان جنگلها به ادارات منابع طبیعی استانها در سال ۱۳۹۹ در حقیقت رسیدن به اهدافی است که تحقق بخش پیام مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال بنام جهش تولید است .
کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت.
طرح ابلاغی سازمان تحت عنوان ۹در ۹۹ بیانگر رسیدن به اهداف عالیه در خصوص ۹طرح در سال ۹۹ است..
وی گفت برای این طرح ها ۴ طرح محوری ابتدا منظور شده که عبارتند از.
۱_ آبخیزداری وآبخوانداری.
۲_صیانت از جنگلهای کشور.
۳_مقابله با بیابان زدایی.
۴_توقف بهره برداری از چوب از جنگلهای هیرکانی.
ولیکن آنچه در حوزه زاگرس بایستی به جد پیگیری شود محورهای ۱و۲ است ومحورهای ۳ و۴ در استانهای خشک واستانهای شمالی مورد نظر است .
اما ما در استان کرمانشاه اهداف این طرح را با جهش در عملیاتها تحقق خواهیم بخشید.
ما در زراعت چوب تعهدی ۷۰۰ هکتاری را خواهیم داشت.
در اقدامات کاداستر اراضی ۲۰۳۰۰۰ هکتار اقدام انجام شده سنوات قبل را به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش خواهیم داد.
درخصوص مبارزه با آفات وبیمارب درختان جنگلی طی چندین سال اقدامی ۲۸۰۰۰ هکتاری داشته ایم ودر سال ۹۹ در سطحی بالغ بر ۲۰هزار هکتار عملیات مبارزه با آفات را در دستور کار داریم.

در موضوع جنگلکاری اقتصادی طی سالهای گذشته اقدامی معادل ۶۸۸۰ هکتار داشته ایم که در سادجاری با عملیاتی در سطح ۲۰۰۰ هکتار آن را افزایش خواهیم داد.

جنگلهایمان را با بذر ونهال در سطح ۵۶۵۰ هکتار توسعه خواهیم داد.

۳۲۰ هکتار عملیات چندین ساله کشت گیاهان دارویی را به ۳۵۰۰ هکتار خواهیم رساند.

در موضوع مدیریت بهره برداری از مراتع ما طی بیش از ده سال گذشته بیش از ۱۱۹۲۰۰۰ هکتار از مراتع ما ۳۱۰۰۰۰ هکتار طرح تهیه شده بودومادر دستور کار داریم که برای ۲۳۰۰۰۰ هکتار باقیمانده طرح تهیه شود وبرای ۶۰۷ هزار هکتار هم اسناد واگذاری به بهره برداران در قالب طرح تهیه شود.

در مورد احاله پارکهای جنگلی ما در استان ۱۹ پارک جنگلی داریم که ۵ پارک به شهرداریها احاله شده ودر نظر داریم در سال جاری مدیریت ۱۴ پارک دیگر را نیز به شهرداریها واگذار کنیم.

ما در توسعه دولت الکترونیک هم خوب عمل نموده ایم ۳۴ خدمت را الکترونیکی کرده ایم ودسترسی هم استانیها را سهل کرده ایم در ۱۴ شهرستان امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون را برای ادارات منابع طبیعی فراهم نمودیم.

وبسیار عملیات های دیگری که زمینه ساز استانی سرسبز با مشارکت همه جانبه مردم خواهد بود .

در همین خصوص صفری روابط عمومی منابع طبیعی استان اعلام داشت .مقام معظم رهبری فرمودند کشور بایستی قوی بشود وجهش تولید را که اعلام کردم در واقع از ابزار قدرت است واین یعنی بدون هرگونه توجه به در آمد نفتی در آنچه خداوند به عنوان منابع طبیعی به ما ارزانی داشته وبستر حیات وهرحرکت انسان ساز است به نحو مطلوب استفاده مطلوب کنیم منابعی مثل آب وخاک که اقتدار هر کشوری را رقم می زنند حفظ واحیا کنیم توسعه دهیم وبهره برداری بهینه نمائیم که بحمداله در سال جهش تولید ما این مسئله را با مشارکت مردم وتشکلهای مردم نهاد به مرحله ظهور خواهیم رساند.

این خبر را درهمسونیوز دنبال کنید

هم اکنون شما نیز می توانید اخبار ادارات، شرکت خود را با نام خود در همسونیوز منتشر نمایید.

ورود به سامانه ارسال اخبار

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا