ایران وب سازان
اجتماعیمنتخب سردبیر

نائب قهرمان سربلند

تیم پرسپولیس که بعد ازمحرومیت ازنقل و انتقالات و ازدست دادن چندبازیکن کلیدی اش شانس زیادی برای صعودنداشت توانست باغیرت و تعصب بازیکنانش والبته تجربه و دایت برانکوایوانکوویچ به فینال این رقابت ها راه پیدا کند.اتفاقی که برای تیم فوتبال پرسپولیس افتادبه همه ثابت کردکه می شودبا دست خالی هم تا آخرین لحظه جنگیدو ناامیدنشد.بادست  خالی به نبردباغولهای آسیارفت, تیم هایی که بودجه ای که صرف خریدبازیکن می کنند  شایدبه اندازه بودجه یک فصل باشگاه پرسپولیس باشداگرچاشنی غیرت و تعصب و اتحادوهمدلی درتیمی باشدغیرممکنی وجودندارد.وقتی تمام تلاش خودرا تاپای جان بگذاریم وقتی تا آخرین لحظه به عهدی که باخود وطرفداران بسته ایم پای بندبمانیم وقتی تاآخرین ثانیه برای رسیدن به هدفت بجنگی تمام دنیا رابه تشویق و تحسین خود وادارخواهی کرد. تمام هواداران و حتی تیم های رقیب ایستاده به احترامت می ایستندحتی اگرنتیجه آن گونه که می خواهی نباشد.امانقش هوادارن پرسپولیس دراین نائب قهرمانی انکارناپذیراست .هوادارانی که هرزمان به حضورشان احساس نیاز شدبدون چشم داشت و منت ورزشگاه راپرکردندطوری که تحسین اینفانتینو را برانگیخت و درپیام دیروزش هواداران قرمزپوش را بی نظیرخواند.شاید اشک های کمال کامیابی نیاودیگربازیکنان پرسپولیس نیز بیشتربه خاطراین هواداران عاشقی است که همیشه به عهد خود پای بندخواهندماندو هیچ مانعی نمی توانداین عشق را ازآن ها بگیرد.گویا پایانی بر این عشق نیست.پرسپولیس قهرمان نشدولی چیی را ازدست نداد.تا پای جان جنگیدن و مبارزه بازیکنان برای شادی هوادارو تا آخرین نفس تشویق کردن از سوی هوادارتا زمانی که این معادله باقی است تمام اتفاقات زیباو دوست داشتنی خواهدبود.حتی شکست هاو قهرمان نشدن ها .وقتی تا سرحدمرگ بجنگی بهانه نیاوری و باتنی مجروح بایستی قهرمانی.این طلایی ترین نقره آسیایی بود سرت را بالا بگیرنائب قهرمان سربلند.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

https://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg
دکمه بازگشت به بالا