اخبار ویژهاقتصادیگفتگو

هدف دشمن آشفته کردن وضعیت کشوراست

نامدار یوسفوند استاد دانشگاه درگفت و گو باهمسونیوزدرارتباط با نقدینگی و تاثیر آن برروی تورم بیان کرد:نقدینگی باعث تورم بخشی می شود که برروی کل اقتصاد تاثیر می گذارد و تبعاتی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد وفشار روانی زیادی را نیز بر روی جامعه ایجاد می کند ولی امکان کنترل نقدینگی وجود دارد. اگر ما نقدینگی را به سمت بخش های تولیدی هدایت کنیم هم نقدینگی را مهارکردیم,هم تولید را رونق داده ایم تا به دنبال آن اشتغال نیز ایجاد شود. می توانیم با محاسبات دقیق میزان نقدینگی موجود و رشد اقتصادی کشور و راهکارهای کنترلی جلوی هجوم نقدینگی به بخش های تورم زارا بگیریم .

نامدار یوسفوند درپاسخ به این سوال که آیا حجم نقدینگی نسبت به قبل افزایش یافته است یا خیر اظهارداشت:حجم نقدینگی طی چندماه اخیر به شدت افزایش یافته است.بخش عمده نقدینگی دردست مردم به عنوان پس انداز دربانک ها سرمایه گذاری شده است.بانک ها باید سازوکاری را فراهم کنند که بتوانند این حجم نقدینگی راکنترل کنند بخش عمده مدیریت نقدینگی به عملکرد بانک ها و هماهنگی آن ها با سیاست های بانک مرکزی و دولت و سیستم اجرایی برمی گردد.اگر این زنجیره کنترلی به موقع به جا و هدفمند عمل کند قطعا هم می توان نقدینگی را کنترل کرد هم آن را به سمت مسیرهایی که آثار زیانباری ندارد هدایت کرد و به این شکل نه تنها ازآثار زیانبارش کاست بلکه از منفعت هایش نیز بهره برد.

وقایع چندماه اخیر نشان داد که اراده ای دردولت جهت کاهش نقدینگی وجود ندارد.متاسفانه درصحنه عمل یا دیر اقدام می شود یا اینکه اقدامی صورت نمی گیرد یا اینکه اقدامات دولت جواب نمی دهد درغیر این صورت تورم چندماه اخیر را شاهد نبودیم.برخی از افراد نیز با احتکارها به این مسئله دامن زدند که باعث آشفته ترشدن اوضاع شد. اگر سیاست ها به مرحله اجرا درمی آمد و نتیجه اش رامردم می دیدندمی توانستیم نقدینگی راکنترل کنیم اما متاسفانه مطابق انتظارات عمل نشد.

سیاست دشمن آشفته کردن اوضاع کشور است ما باید ضربه گیرهایی را در بدنه اقتصاد کاربگذاریم تا تاثیرضربه هایی که دشمن به بدنه اقتصاد وارد می کند به حداقل خود برسد.ما تجربه تحریم چهل ساله رادرکشورداریم درسال های 91و 92 ازطرف سازمان ملل تحریم بودیم و کل کشورها علیه ما قطعنامه امضا کردند می شد از تجارب استفاده کنیم و فشارهای روانی ناشی ازتحریم هارا کاهش دهیم.

وی درادامه درپاسخ به این سوال که آیا افزایش نقدینگی باعث بالارفتن نرخ ارزشده است افزود:نقدینگی دربرهه ای به مسکن هجوم می آورد و مسکن راگران می کند دردوره دوم آقای احمدی نژاد هم مسکن هم نرخ ارزتا حدی نه به این شدت گران شد ولی درحال حاضر چندبرابرشدن نرخ ارز نشان می دهد که نقدینگی بیشتر به سمت ارز و به تبع آن سکه و طلا رفته است.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درپایان اظهارداشت: .نباید درزمین دشمن بازی کردباید تمام سناریوهای پیش رو را درنظربگیریم و برای هرسناریو راهکار مختص آن راداشته باشیم البته این مسئله بیشتر بستگی به سیاست های تصمیم گیرندگان و ورزیدگی تصمیم گیرندگان دارد.

انتهای پیام/

 

 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا