فرهنگیگفتگو

وضعیت فعلی فضای مجازی ناشی از فقرسوادرسانه ای مسئولان است

سید علیرضا آل داود در گفت و گو باخبرگزاری همسونیوز,درباره تاثیرات فضای مجازی برروی افسردگی درجوانان گفت:فضای مجازی به طورکلی ابزارکارآمد باتاثیرات مثبت است که اشتغال زایی ,فعال کردن جوانان درایده پردازی,دولت الکترونیک,شهروند الکترونیک  ازجمله ویژگی های مثبت این فضا است اما اگر چند مولفه و اصل رادر استفاده از فضای مجازی رعایت نکنیم می تواند باعث افسردگی و آسیب های روانشناختی شود.این افسردگی چند دلیل می تواند داشته باشد که یکی از آنها اعتیاد اینترنتی یا شیفتگی استفاده مداوم است .طبق یژوهش های دانشگاهی مردم ماروزی 5 تا 9 ساعت از شبکه مجازی استفاده می کنند که این مسئله  یک سری اختلالات و آسیب های روانی را به مخصوصا نسل جوان وارد می کند.
کارشناس فضای مجازی افزود:وقتی بعد ازمدتی شما از فضای مجازی به صورت اعتیاد گونه استفاده کردید  مدارلذت و پاداش ذهن ما با ورود به فضای اینترنت دیگرارضا نمی شود و به سمت افسردگی حرکت خواهیم کرد.مشکل دوم این است که چون افراد درفضای مجازی با هویت واقعی خود وارد نمی شوند بعد ازاینکه فرد هویت واقعی طرف مقابل را فهمید و متوجه شد به اودروغ گفته شده دچارآسیب های روانی و افسردگی و به دنبال آن پرخاشگری می شود و رفتارهای ضداجتماعی ازخود بروزمی دهد.نکته سوم این که درشبکه های مجازی حد و مرزی وجود نداردتا جایی که  افراد خودرا تبدیل به شاخ و پلنگ می کنند. فرد دچار سندروم شخصیت خودشیفتگی می شود و آنقدر ادامه میدهد که احساس می کند دیگر به انتهای خط رسیده و نمی تواند با کسی رقابت کند.استفاده بی حد و مرزاز فضای مجازی بدون داشتن سواد رسانه ای و فضای مجازی میتواند این آسیب هارا به شخص واردکند.
آل داود درپاسخ به این سوال که چگونه آسیب های فضای مجازی راکمترکنیم اظهارداشت:باید سواد رسانه ای رادر سطح اجتماع ارتقا دهیم.سواد رسانه ای یعنی درک مبتنی بر مهارت استفاده از رسانه.وقتی شما وارد یک فضا می شوید باید مهارت های استفاده از آن را ازقبل آموخته باشید.مردم ما باید رژیم مصرف فضای رسانه ای را مانند رژیم مصرف مواد غذایی استفاده کنند تا بیمار نشوند ودچارآسیب نشوند.در رژیم مصرف مواد غذایی ما دوشرط سالم بودن و مصرف به اندازه مورد نیاز را داریم و اگر همین دو شرط را درخصوص فضای مجازی نیز رعایت کنیم می توانیم آسیب های فضای مجازی را کاهش دهیم.وضعیت الان فضای مجازی ناشی از فقر سواد رسانه ای مسئولان است که نمی توانند پایه گذاری صحیحی برای استفاده وآموزش مردم از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشته باشند.
وی در خصوص نقش خانواده ها در کاهش خطرات فضای مجازی برای نوجوانان خاطر نشان کرد:دراستفاده از فضای مجازی باید حاکمیت قانون وجود داشته باشد.خانواده ها باید خطرات استفاده از فضای مجازی را به فرزندان گوشزد کنند به آن ها بگویند که اگر دقت نکنند اطلاعات، هویت و حتی جایگاه اجتماعی شان دچار خدشه خواهد شد و اطلاعاتشان مورد سرقت قرار خواهد گرفت یا ممکن است دردام هکرها بیفتند.خانواده ها پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی را با پیام رسان های خارجی جایگزین کنند چون در پیام رسان های غربی محتواها، کانال ها و گروه هایی بسیار خطرناک و وابسته به گروه های تروریستی و گردانندگان سایت های مستهجن وجود دارد که کشور ما نمی تواند بر آن مدیریت کند و آنان نیز حاضر نیستند مطابق با فرهنگ ما این فضا را سالم سازی کنند.
کارشناس فضای مجازی درپایان درپاسخ به این سوال که آیا پیام رسان های داخلی توانسته اند با پیام رسان های خارجی رقابت کنند گفت:متاسفانه به پیام رسان های داخلی خیانت شده به جوان نخبه ایرانی که پیام رسان داخلی را نوشته است کمکی نمی شود یا به صورت ناچیز و با کارشکنی های فراوان صورت می گیرد.اگر یک دهم اتوبان کشی که برای تلگرام و اینستاگرام صورت گرفته برای پیام رسان های داخلی صورت می گرفت شاهد این بودیم که پیام رسان های داخلی با جذابیت بیشتر به مردم خدمات ارائه می داد.اتوبان کشی یعنی پهن کردن بستر فعالیت های غیرقانونی بدون مجوز,بدون درنظرگرفتن شرایط کشور,بدون اینکه مدیر پیام رسان درداخل باشد اطلاعات مردم دردسترس آنان قرارگیردو هرمحتوایی را به مردم ارائه دهند.
وی درپایان اظهارداشت: اخیرا فرانسه نیز اعلام کرده که میخواهد به جمع کشورهای دارای شبکه ملی اطلاعات بپیوندد چراکه متوجه شده است که صاحبان اینترنت بخصوص آمریکایی‌ها حتی به هم پیمانان خودنیز رحم نمی کنند و با این دلیل رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که می خواهد فضای مجازی را ایجاد کند که تحت مدیریت صددرصدی خود آنان باشد. پیش از این کشور های آمریکا، کره جنوبی، چین، استرالیا و چند کشور اروپایی شبکه ملی اطلاعات خود را راه اندازی کرده اند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا