اجتماعیاخبار سربازی و نظام وظیفهدیگر رسانه ها

چگونه معافیت پزشکی بگیریم/نحوه اعتراض به رای کمیسون پزشکی

1. اقدام اوليه مشمولاني كه تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايند چيست؟

جواب: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پليس +10) و اخذ دفترچه راهنما و تكميل اوراق مربوط به معافيت پزشكي ،مراجعه به پزشکان معاین اولیه ، انجام واکسیناسیون و تحويل مدارك تكميل شده به دفاتر مربوط..

2. مشمولي توسط پزشك اوليه معاينه و سالم تشخيص داده شده آيا مي‌تواند به نظر پزشك اوليه اعتراض كند؟

جواب: در صورت داشتن بيماري مي‌تواند اعتراض نمايد.

3.مشمول تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايد. ايا مي‌تواند در خلال رسيدگي انصراف دهد؟

جواب: تا طرح پرونده در شوراي پزشكي مشمول حق انصراف ندارد.

4. مشمولي به علت بيماري چشم در شوراي پزشكي سرباز شناخته مي‌شود و از طرفي داراي بيماري ارتوپدي نيز مي‌باشد ايا مي‌تواند براي بيماري دوم اقدام نمايد؟

جواب: بله –مراجعه به دفاتر پلیس +10 و با تکمیل برگه درخواست مجدد می تواند اقدام نماید.

5. ميزان ضعف بينايي چشم براي مشمولان عادي و ديپلم چند ديوپتر مي‌باشد؟

جواب:بر اساس آیین نامه جدید ، برای مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم و پایین تر ضعف بینایی (هیپرومتروپی و هیوچی) صرفا برای یک چشم بیش از 6دیوپتر وبرای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر صرفا یک چشم بیش از 8دیوپتر باشد.

6. آيا مشمولين در حين تحصيل مي‌توانند تقاضاي معافيت پزشكي نمايند؟

جواب: طبق ماده 10 آیین نامه ،رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابرقانون و آیین نامه اجرایی مربوط،به تحصیل اشتغال داشته وازمعافیت تحصیلی استفاده می نمایند.پس ازفراغت ازتحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد،مگردرخصوص نقص عضویابیمارهایی که براساس ضوابط این آیین نامه وپیوست آن،مقطع تحصیلی درآن اثرنداشته باشد.

7.يا مشمولي كه تقاضاي معافيت پزشكي را دارد لازم است برگ واكسيناسيون را نيز تكميل كند؟

جواب: بله باید تکمیل نمایند، چون به هر حال صد در صد همه موارد درخواستها منجر به معافیت دائم نمی شود.

8.مشمولي در شوراي پزشكي معاف شناخته نمي‌شود. آيا مي‌تواند به راي شورا اعتراض كند؟

جواب: بله، در راستای ماده 42 مکرر قانون مشمولان میتوانند به رای شورای پزشکی و یا به با نظریه تخصصی اعتراض نمایند.

9.مشمولي در حين خدمت تقاضاي معافيت پزشكي مي‌نمايد آيا مي‌تواند از طريق معاونت وظيفه عمومي اقدام كند؟

جواب: خير- فقط از طريق يگان خدمتي بايد به وضعيت جسمي و رواني وي رسيدگي شود.

10. اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمول توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟

جواب: اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمول توسط شوراي پزشكي صورت مي ‌پذيرد.

11.چنانچه مشمولي به صورت باليني و بدون اخذ نظریه تخصصی در شوراي پزشكي معاينه شده باشد مي‌تواند به نظر شورا اعتراض كند؟

جواب: بله. در اين صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

12.در صورت اعتراض مشمول به راي شوراي پزشكي چه اقداماتي صورت مي‌گيرد؟

ضمن ثبت درخواست اعتراض ازطریق دفاتر پلیس +10 پرونده در شورای عالی پزشکی مطرح می گردد. ب-در صورت اعتراض به نظریه تخصصی مشورتی ج-در صورت اصرار و اعتراض به رای شورا علیرغم انجام موارد الف و ب مشمول به شورای عالی معرفی میگردد.

13.چنانچه پس از معرفي مشمول به بيمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آيا مي‌تواند باز هم به راي شورا اعتراض كند؟

جواب: بله- در اين صورت پرونده به شوراي عالي پزشكي فرستاده مي‌شود.

14.آيا مشمول مي‌تواند به راي شوراي عالي پزشكي اعتراض كند؟

جواب: خير- زيرا راي شوراي عالي پزشكي قطعي و لازم‌الاجراست.

15. چنانچه مشمولي قبل از اعزام به خدمت در شوراي عالي سرباز شناخته شود آيا در صورت تشديد بيماري مي‌تواند درخواست معافيت پزشكي نمايد؟

جواب: خير- مي‌بايست به خدمت اعزام شود و در صورت تشديد بيماري از طريق يگان خدمتي در خصوص معافيت اقدام نمايد.

16.مشمولين گروه پزشكي (دكتري) در چه صورتي معاف دائم شناخته مي‌شوند؟

جواب: بر اساس آیین نامه جدید مشمولان پزشک اعم از پزشکان عمومی ،دندانپزشگان و پزشکان متخصص،فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شوند که براساس ضوابط آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و به تشخیص شوراها و شورای نیرو ،قادر به اشتغال به حرفه طبابت درنیروهای مسلح نباشند.

17.اظهار نظر در خصوص تشخيص نيازمند به مراقب و نگهداري بستگان توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟

جواب: شوراي پزشكي وظيفه عمومي.

18. در آیین نامه جدیدمعاینه و معافیت پزشکی ،معافیت قد به چه صورت است؟

جواب: چنانچه قد مشمول فوق دیپلم و پایین تر كمتر از 145 سانتي‌متر و قد مشمول لیسانس و بالاتر 140باشد در شمول معافيت دائم قرار دارد.

19 .مشمولي داراي بيماري واريكوسل گريد 3 مي باشد آيا در حد معافيت دائم است؟

جواب :
الف) در صورتيكه نياز به عمل جراحي داشته باشد (جهت عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتيكه بعداز عمل عود نمايد و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم
ج) فقط در مشمولين قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه اي و نيز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

20. مشمولي مبتلا به بيماري ژنووارم مي‌باشد. در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه فاصله بين زانوها برای مشمولین فوق دیپلم و پایین تر بیش از 12 و مشمولین لیسانس و بالاتر بيش از 14 سانتي‌متر باشد به تشخيص شوراي پزشكي معاف دائم شناخته مي شود.

21.چنانچه بيماري ژنووارم كمتر از 10 سانتي‌متر باشد چه رايي توسط شوراي پزشكي صادر مي‌گردد؟

جواب: چنانچه فاصله زانوها كمتر از 10 سانتي‌متر باشد با تشخيص شوراي پزشكي راي معاف از خدمات رزمي صادر مي‌گردد.

22.مشمول مبتلا به پارگي يك رباط و پارگي مينسك مي‌باشد وضعيت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: پس از اخذ نظريه تخصصي پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخيص داده شود كه يك رباط و مينسك پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار مي‌گيرد.

23 .چنانچه مشمولي دو رباط و مينسك وي دچار پارگي شده باشد چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

جواب: اگر اين موضوع در معاينه تخصصي اثبات گردد به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

24.مشمول مبتلا به صافي كف پا مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: در آیین نامه جدید چنانچه صافی کف پا به همراه دفورمیتی مچ پا باشد در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

25. مشمولي دچار قطع شست در يك پا مي‌باشد، چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: قطع شست در يك پا به تشخيص شوراي پزشكي شامل خدمات غيررزمي مي‌باشد

26. مشمولي 3 انگشت كامل از يك پايش قطع شده است چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: قطع سه انگشت كامل از يك پا به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معافيت دائم مي باشد.

27. بند اول چهار انگشت پادست مشمولي قطع شده، چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: در اين حالت از آنجايي كه بيش از يك انگشت محسوب مي‌شود به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معاف دائم قرار مي‌گيرد.

28. وضعيت خدمتي مشمولي كه داراي يك بيضه مي باشد چگونه است؟

جواب: فقدان يك بيضه به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معاف از خدمات رزمي مي‌باشد

29. مشمولي در خارج از كشور سكونت دارد آيا مي‌تواند در كشور محل سكونت تقاضاي معافيت پزشكي نمايد؟

جواب: بله. با مراجعه به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مي‌تواند خواسته خود را پيگيري كند.

30. روند رسيدگي به معافيت پزشكي مشمولين خارج از كشور چگونه است؟

جواب:
الف) مراجعه مشمول به نمايندگي جمهوري اسلامي در محل اقامت و تكميل برگه رسيدگي به وضعيت پزشكي. ب) ارائه مدارك مستند در خصوص بيماري كه به تاييد مراكز درماني معتبر رسيده باشد.
تاييد مدارك توسط مسئول نمايندگي و ارسال آن به نمايندگي مجري معاينات پزشكي ( فعلا در شهرهای 1- مونيح كشور آلمان 2-دوبی کشور امارات 3-پکن چین مي‌باشد)
ت) ارجاع مدارك به پزشك معاين معتمد توسط نمايندگي مجري معاينات. ث) دعوت مشمول به نمايندگي مجري معاينات پزشكي. ج) انجام معاينه توسط پزشك معاين معتمد و اعلام نظر نهايي. چ) بررسي نظريه و تاييد مدارك پزشكي توسط مسئول نمايندگي مجري معاينات پزشكي. ح) ارسال مدارك به وزارت امور خارجه. خ) ارسال مدارك توسط وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي. د) بررسي مدارك در شوراي پزشكي و صدور راي. ذ) اعلام راي به وزارت امور خارجه.

31. مشمولي داراي كارت معافيت پزشكي مي‌باشد در چه صورتي مي‌تواند تقاضاي ابطال كارت نمايد؟

جواب: در صورتي مي‌تواند تقاضاي ابطال كارت معافيت پزشكي را نمايد كه بیماری وی كاملا بهبود یافته و به تاييد شوراي ويژه ابطال كارت رسیده باشد.
سن متقاضی ابطال کارت برای مشمولین فوق دیپلم و پایین تر حداکثر 30 سال ، لیسانس 33 سال ،فوق لیسانس 36 سال و مشمولین دارای مدرک دکتری 40 سال می باشد.

32.مشمولي كه تقاضاي ابطال كارت معافيت پزشكي را نموده در شوراي ويژه ابطال كارت معاف از رزم تشخيص داده مي‌شود. آيا مي‌تواند به خدمت اعزام شود؟

جواب: خير-برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح می بایست بیماری مشمول کاملا بهبود یافته باشد تا بتواند به خدمت سربازی اعزام گردد.

33. مشمولي داراي كارت معافيت دائم پزشكي مي باشد آيا در زمان جنگ يا بسيج همگاني به خدمت احضار مي‌گردد؟

جواب: بله. در صورت اعتراض حسب مورد پرونده در همان شورا يا شوراي عالي پزشكي رسيدگي خواهد شد.

34. مشمولي دچار كوتاهي پا مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب:در صورتي كه به استناد اسكنوگرام كوتاهي بيش از 5/3 سانتي‌متر باشد با تاييد شوراي پزشكي معاف دائم شناخته ميشود.

35. مشمولي دچار اضافه وزن مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه اضافه وزن وي در اثر بيماري غدد باشد در صورت تاييد شوراي پزشكي و نظريه تخصصي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

36. مشمولي كارت معافيت پزشكي اخذ كرده چنانچه حائز شرايط معافيت كفالت نيز باشد آيا مي‌تواند كارت معافيت پزشكي خود را باطل نمايد؟

جواب: خير- مشمولي كه كارت معافيت پزشكي اخذ نموده نمي‌تواند به علت حائز شرايط كفالت بودن تقاضاي ابطال كارت خود را نمايد.

37. مشمولي مبتلا به بيماري فتق بوده كه عمل جراحي شده آيا در شمول معافيت قرار دارد؟

جواب: چناچه فتق عمل شده باشد در شمول معافيت نيست ليكن اگر بعد از عمل فتق عود كند در شمول معافيت قرار مي‌گيرد.

38. آيا وجود غيبت مانع از رسيدگي به تقاضاي پزشكي مي‌شود؟

جواب: خير- غيبت مانع از رسيدگي به تقاضاي پزشكي نمي‌شود.

39. مشمولي با غيبت تقاضاي معافيت پزشكي را مي ‌نمايد و در شورا سرباز تشخيص داده مي شود. وضعيت اعزام به خدمت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: چون با غيبت تقاضاي معافيت پزشكي نموده و در شورا معاف نگرديده با غيبت و اضافه خدمت به خدمت اعزام مي‌گردد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا