آدرس: میدان جمهوری نبش نواب پلاک ۱۵

مدیر عامل: الیاس زاده

سردبیر: رفاهیان

تلفن خبرگزاری : ۶۶۰۵۷۹۹۲

فکس: ۸۹۷۷۲۷۶۲

پیام رسان : ۰۹۳۳۲۴۱۷۶۰۲

جهت درخواست اعزام خبرنگا درخواست خود را به فکس ۸۹۷۷۲۷۶۲ ارسال نمایید.