آدرس: خیابان آزادی کوچه جنتی پ 26

مدیر عامل: الیاس زاده

سردبیر: رفاهیان

تلفن خبرگزاری : 66057992

پیام رسان : 09332417602

جهت درخواست اعزام خبرنگار درخواست خود را  واتس اپ نمایید