آموزش سربازیاخبار سربازی و نظام وظیفه

معافیت مشمول دارای فرزند معلول:

معافیت مشمول دارای فرزند معلول:

در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی می باشد(غيبت مشمول اشكال دارد) و فرزند وی(مشمول) باید تحت پوشش بهزیستی قرار داشته باشد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا