اجتماعیاخبار سربازی و نظام وظیفه

پرسش و پاسخ سربازی

سوالات مربوط به ی ؛ کس خدمت ، و… خرید خدمت را از بخش نظرات انتهای خبر وارد نمایید.

نمایش بیشتر

‫233 دیدگاه ها

 1. سوالات متداول خدمت سربازی :

  1. آيا مشمولاني كه در سن مشموليت از كشور خارج شده اند براي معافيت مشمولان مقيم خارج مي توانند اقدام نمايند؟

  پاسخ : بلي- در صورت داشتن ساير شرايط مي توانند از اين معافيت استفاده كنند

  2. آيا فرزندان مأمورين دولت ج.ا.ا.در خارج از كشور و دانشجويان بورسيه ميتوانند از معافيت خريد خدمت مشمولان ايراني خارج از كشور استفاده نمايند؟

  پاسخ :

  1- در حال حاضر فرزندان مأمورين دولت در خارج از كشور مجاز به استفاده از اين نوع معافيت مي باشند.
  2- دانشجويان بورسيه ضمن رعايت ساير شرايط پس از كسب رضايت و تسويه حساب از سازمان ذيربط مي توانند از معافيت خريد خدمت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور بهره مند شوند.

  3. فردي داراي پدر ايراني و مادر خارجي است آيا بايستي خدمت سربازي را انجام دهد؟

  پاسخ : بلي، كليه افراد ذكور ايراني (پدرشان ايراني باشد)، بايستي خدمت سربازي را انجام دهد.

  4. مشمول داراي دو تابعيت ايراني و خارجي است آيا پس از گذراندن خدمت سربازي خود در خارج، در ايران نيز بايستي خدمت كند؟

  پاسخ : بلي- طبق قانون، خدمت سربازي در ايران را نيز بايستي سپري نمايد. البته كساني كه به تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران در آيند و خدمت سربازي را قبلاً در كشور خود انجام داده باشند نيازي به طي دوره خدمت وظيفه عمومي در ايران ندارند.

  5. آيا مشمولان دانشجو كه همراه پدر به عنوان مأمور ثابت دولت به ماموريت خارج از كشور ميروند ميتوانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟

  پاسخ : مشمولاني كه دانش آموز داخل كشور بوده و پس از اخذ مجوز خروج به منظور همراهي والدين ظرف مدت يكسال در دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي در خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند و نيز مشمولانيكه داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي بوده و طي مدت يكسال از صدور مجوز خروج، در دانشگاههاي خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند و همچنين مشمولانيكه دانشجوي داخل كشور بوده و از تاريخ صدور مجوز خروج طي مدت يكسال در دانشگاه خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند پس از تائيد دانشگاهها و يا مدارس خارج از كشور از سوي وزارتخانه هاي مربوطه در ايران و اعلام تاريخ شروع به تحصيل نسبت به صدور معافيت تحصيلي براي مشمولان مذكور اقدام مي گردد.لازم بذكر است پس از اتمام مأموريت والدين و تمايل فرزندان به ادامه تحصيل در خارج از كشور وثيقه اوليه (ضمانت سازمانهاي اعزام كننده به مأموريت والدين) به وثيقه جاري همانند ساير دانشجويان در خارج از كشور تبديل خواهد شد.

  6. نحوه خروج از كشور فرزندان مأمورثابت دولت در خارج از كشور چگونه است ؟كه تاريخ اعزام آنها مشخص شده به چه صورت مي باشد؟

  پاسخ : با تاييد ماموريت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غيبت و سپردن تضمين از سوي سازمان مربوطه همراهي فرزندان مامورين ثابت دولت در خارج از كشور تا پايان ماموريت والدين امكان پذير مي باشد.

  7. آيا مشمول مي تواند در حين تحصيل براي اخذ معافيت پزشكي اقدام نمايد؟

  پاسخ : مشمولان در حين تحصيل نمي توانند تقاضاي معافيت پزشكي نمايند ليكن چنانچه در خواست معافيت پزشكي خود را قبل از ثبت نام اوليه در دانشگاه ها در دفاتر پليس +10 به ثبت رسانند ، رسيدگي به درخواست مشمول در حين تحصيل نيز امكان پذير خواهد بود

  8. آيا دانشجويان اخراجي مجاز به شركت مجدد در آزمون ورودي دانشگاهها ميباشند؟

  پاسخ : خير دانشجويان اخراجي و انصرافي صرفاَ پس از اتمام خدمت مي توانند مجددا َ در آزمون ورودي دانشگاهها شركت و ادامه تحصيل دهند..

  9. آيا دانشجويان انصرافي اگر بدون غيبت به خدمت اعزام شوند مجاز به ادامه تحصيل ميباشند؟

  پاسخ : خير تا پايان خدمت مجاز به شركت مجدد در آزمون و ادامه تحصيل نمي باشند.

  10. مدت زمان معرفي دانشجويان اخراجي و انصرافي چند ماه مي باشد؟

  پاسخ : دانشجويان اخراجي حداكثر 6 ماه فرصت دارند در صورت تاييد دانشگاه مربوطه اعاده به تحصيل نمايند .

  11. شرايط درخواست معافيت تحصيلي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در خارج از كشور چيست ؟

  پاسخ :

  1- اخذ پذيرش از دانشگاه خارج از كشور
  2 – تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و در خواست صدور معافيت تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي ناجا
  3 – نداشتن غيبت مشمول
  4 – واگذاري وديعه.
  5 – دانشجوي انصرافي نبودن.
  6 – اخذ مجوز از سازمان وظيفه عمومي .

  12. آيا تحصيل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

  پاسخ : خير مگر دانشجويان نخبه و استعدادهاي درخشان مجاز مي باشد.

  13. شرايط ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي چگونهمي باشد؟

  پاسخ : ادامه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندان پزشكي صرفاَ با تاييد ستاد كل و يا عضويت در هيات علمي امكان پذير مي باشد.

  14. معافيت تحصيلي چند باردر هر مقطع تحصيلي به مشمول تعلق ميگيرد؟

  پاسخ : معافيت تحصيلي به مشمول براي هر مقطع صرفاَ يكبار تعلق مي گيرد

  15. به مشمولاني كه به طور غير مجاز از كشور خارج مي شوند آيا معافيت تحصيلي تعلق ميگيرد ؟

  پاسخ : خير ،معافيت تحصيلي صرفاَ براي مشمولاني كه به طريق قانوني از كشور خارج مي شوند تعلق مي گيرد.

  16. مشمولاني كه در خارج از كشور از معافيت تحصيلي برخوردارند پس از اخراج يا فراغت يا ترك تحصيل طي چه مدتي بايستي خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند؟

  پاسخ : اين افراد حداكثر تا يك سال فرصت دارند خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند.

  17. آيا مشمولان استخدام شده از طريق پذيرش آزمون در دانشگاهها ي نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح پس از اخراج از معافيت تحصيلي برخوردار مي شوند ؟

  پاسخ : خير، اين دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

  18. معافيت هاي رهبري شامل چه گروهي از مشمولان مي شود؟

  پاسخ: سال متولدين 1338 تا پايان 1354 متولدين تا پايان سال 1354 متولدين تا پايان سال 1352 متولدين تا پايان سال 1350 متولدين تا پايان سال 1344 رديف مقطع تحصيلي 1 زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم 2 ليسانس 3 فوق ليسانس 4 دكتري غير پزشكي 5 دكتري پزشكي و دامپزشكي

  19. نحوه رسيدگي به وضعيت نخبگان چگونه است؟

  پاسخ : مشمولان نخبه ابتدا ميبايست به بنياد ملي نخبگان به آدرس: تهران – خيابان وليعصر (عج) – زعفرانيه ) خ. شهيد فلاحي – كوچه . شيركوه – پ. 24/1 مراجعه و سوابق و مستندات نخبگي خويش را جهت احراز نخبگي به بنياد مذكور ارائه نمايند در صورت احراز نخبگي خواهند توانست از امتيازات خدمت وظيفه عمومي _ ادامه تحصيل _ خروج از كشور و غيره بهره مند گردند، جهت كسب اطلاع بيشتر ميتوانند به آدرس اينترنتي bonyade-nokhbegan.ir مراجعه نمايند.

  20. آيا مشمولان غايب كه در خارج از كشور حضور دارند مي توانند از معافيت پزشكي يا كفالت استفاده نمايند؟

  پاسخ : رسيدگي به درخواست معافيت كفالت صرفاً در صورت نداشتن غيبت امكان پذير مي باشد ليكن رسيدگي به درخواست معافيت پزشكي در صورت داشتن غيبت نيز امكان پذير است كه البته همزمان به وضعيت غيبت ايشان نيز رسيدگي خواهد شد.

  21. غيبت از چه زماني شروع مي شود؟

  پاسخ : از موعد اعزام قانوني براي خدمت (پايان 19 سال تمام براي مشمولان عادي كه بطور روزانه و پيوسته در حال تحصيل نميباشند) و از 4 ماه بعد از تاريخ ترك تحصيل، انصراف و يا اخراج از تحصيل براي محصلين بالاي 19 سال تمام و براي دانشجويان پس از 6 ماه از زمان فارغ التحصيلي و ديپلمه ها پس از 6 ماه از فارغ التحصيلي و دانشجويان اخراجي ، انصرافي و فارغ التحصيل خارج از كشور حداكثر يكسال بعد.

  22. خروج از كشور دانشجويان به چه صورت مي باشد؟

  پاسخ : به منظور سفر علمي و فرصت مطالعاتي و اخذ پذيرش با در خواست و تاييد دانشگاه و سپردن وديعه 5 ميليون توماني مجوز خروج براي دانشجويان صادر مي شود.در حال تحصيل در دانشگاههاي داخل كشور پس از اخذ پذيرش با درخواست و تائيد دانشگاه و وزارت علوم و با پرداخت تضمين هاي لازم در سقف 5 ميليون تومان .

  23. ميزان وديعه برا ي مجوز خروج از كشور چه مبلغ و نوع وثيقه چه مي باشد؟

  پاسخ : براي سفرهاي زيارتي چك به مبلغ 15 ميليون تومان – سفرهاي علمي كوتاه مدت 5 ميليون تومان نقد و براي سفرهاي سوريه و تحصيل در دانشگاههاي خارج مبلغ 15 ميليون تومان نقد ضمانتنامه بانكي يا وثيقه ملكي.

  24. اخذ وديعه بصورت ضمانتنامه بانكي چگونه است ؟

  پاسخ : ضمانتنامه همه بانكها با هماهنگي امور مالي سازمان وظيفه عمومي ناجا معتبر مي باشد.

  25. نحوه خروج از كشور دانشجويان از طريق ستاد عمره دانشجويي چگونه است ؟

  پاسخ : با در خواست ستاد عمره دانشجويي و تعهد آن ستاد و نداشتن غيبت مشمول امكان خروج از كشور دانشجويان براي عمره وجود دارد.

  26. آيا به مشمولان غايب مجوز خروج تعلق مي گيرد ؟

  پاسخ : هيچ مشمول غايبي به هيچ وجه مجاز به خروج از كشور نمي باشد.

  27. مجوز خروج به مقصد چه كشورهايي و به چه منظور صادر مي شود ؟

  پاسخ : 1. تمامي كشورها به منظور سفر علمي به جز فلسطين اشغالي.2. كشورهاي زيارتي (عراق سوريه و عربستان)

  28. مدت خروج از كشور به منظور فرصت مطالعاتي در دوره هاي فوق ليسانس و ليسانس و دكتري به چه صورت مي باشد ؟

  1. سلام بنده متولد ۷۳ هستم و تا به حال برای خدمت اقدام نکردم
   آیا هنگام مراجعه به نظام وظیفه مرا تحویل مراجع قضایی میدهند؟

  2. سلام بنده لیسانس مهندسی مدیریت پروژه دارم متولد 76 و الان سرباز هستم پایه خدمتی اسفند ماه 99
   آیا راهی داره که من الان توقف بزنم و برای ادامه تحصیل مقطع کارشناسی ارشد در خارج اقدام کنم؟؟

   1. سلام.
    من الان ۱۰ ماه خدمتم و کار مربوط ب کسری بسیجم هم انجام دادم و مسولین شهرمون گفتن ک برای اینکه جواب کسریات بیاد باید یکسال از خدمتت بگذره خواستم بدونم همچین قانونی هست و اینکه بخوایم سریع تر کسری رو بگیریم باید چیکار کنیم. ممنون

  3. سلام و عرض ادب
   پدر بنده ۱۱ ماه سابقه جبهه داره و ۲۴ ماه سربازیشو هم در بانه کردستان از سال ۶۸ شروع کرده و سال ۷۱ تموم کرده میخواستم بدونم اون ۲۴ ماه سربازی میسه ازش کسری گرفت؟

  1. بنده بیماری اسکولیز دارم طبق بند نظام وظیف ۳۰درجه به بالا برای دیپلم و زیر دیپلم معاف داعم در نظر گرفته شده من ۳۳درجه است اسکولیزم ایا معاف داعم میشوم

  2. لام میخواستم بدونم قبل از سربازی باید واسه استخدام نیروی انتظامی ثبت نام کنم یا داخل خود سربازی با مدرک دیپلم اخه میخوام داخل سربازی باشه و شرایطش چیه

   1. قبل خدمت اقدام کنید نیازی به خدمت رفتن نداریید.
    در حین خدمت اگر صلاحیت داشته باشید امکان پذیر است که البته بسته به نظر هسته گزینش دارد. که در حین خدمت برای شما پرونده تشکیل دهند یا خیر چون فرایند استخدام زمانبر است

 2. سلام وقت بخیر من ۱۳ روزه کسری خدمت بسیجم رو از سپاه استانی دریافت کردم بردم منابع سرباز یگان میگه هنوز روی سامانه جامع ما نیومده،در صورتی که سپاه استان ثبتش کرده و رفتم نظام وظیفه اونجا هم استعلام گرفتم و گفتن ثبت شده مشکلی نداری حالا باید چیکار کنم اصلا این سامانه جامع یگان چیه چرا نمیاد روی اونم

  1. با سلام ملاک نظام وظیفه است که اعلام کند در سامانه اونها ثبت شده است.
   اگر برکه کسری شما را سپاه استان تایید کرده باشد. کل مراحل انجام شده است. البته ارسال نامه به یگان کمی زمانبر است.

  2. با همراه داشتن کد سخا و کد ملی وارد سایت پرتال جامع سازمانی بشید
   برید قسمت وظیفه عمومی استعلام سابقه خدمت
   اونجا نشون میده

  3. سلام بنده سرباز هستم پدر ۲۶ماه سابقه خدمت داره برادرم سال۸۸مقداری برای کسری استفاده کرده ۶ماه کسری گرفته اونموقع بعد قطع نامه لحاظ نمیشده میتونم بقیه مدت جبهه رو استفاده کنم؟بعد قطع نامه رو

 3. سلام خسته نباشید یه سوال داشتم
  آیا میشه در دوره آموزشی مثلا هفته اول مشکلی برات پیش بیاد و به بهداری مراجعه کنی و نامه و مدرک نشون بدی که رژه و … باعث عود بیماریت میشه و تو خود آموزشی معاف از رزمت کنن ؟؟
  یا این ک حتی عمل لازم بشه و ۱۰ روز اینا استعلاجی بدن ولی تجدید دورت نکنن و پذیرش هم داشته باشی چون اگر تجدید شی پذیرش از بین میره آیا ممکنه ؟؟
  و این که چند روز قبل متوجه بیماری شده باشی و دبیر شده باشه واسه معاف از رزمی
  ممنون میشم جواب بدین

  1. با سلام معاف از رزمی توصیه نمی شود. به دلیل کمبود نیرو باز هم از حضور شما استفاده می کنند.
   معاف از رزم باید برید کمیسیون.
   کمیسیون زمانبر است.
   زمانی که در دوره آموزشی هستید و معرفی شدید دیگر سرباز حساب می شوید . بیمار شوید می توانید از استعلاجی استفاده کنید.

  1. با سلام
   تا دو روز استعلاجی در یگان تایید می شود. از دو روز بیشتر ستاد تایید می کنند.
   در کل این عمل ها را در بیمارستان های تحت پوشش نیروهای مسلح انجام دهید استعلاجی اونها مورد تایید است و معمولا نیازی به کمیسیون نیست

  2. خب امکانش هست چند بار استعلاجی در آموزشی بدلیل مشکل بگیریم مثلا یه هفته بعدش باز بریم دو روز باز دوباره برم بگم درد دارم میدن؟؟ یا لااقل کار کمتر بکشن ازم

   1. با سلام خدمت در مناطق مرزی ، عملیاتی و جنگی حساب می شود.
    در صورتی که اعزام به مناطق عملیاتی داشته باشید حتی یکماه نیز محاسبه می شود.

   2. سلام من پدرم فوت کرده ۷ ساله ۶ ساله تحت نظر کمیته امدادیم
    برادرم ازدواج کرده ولی اضاف خدمت دارم کمرم ترکیده کتفام خورد شدن خرج خونه با منه چرا من نباید معاف بشم چیکار کنم

    1. با سلام چون سرپرست خانواده نیستید. در قانون آماده است براین اینگونه معافیت ها باید سرپرست خانواده باشید.
     برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 096490 در ساعات اداری تماس بگیرید

  1. معافیت پزشکی بیماری پسوریازیس از جمله انواع معافیت پزشکی بیماری های پوستی و بافت زیر پوست است. برای بیماری پسوریازیس با توجه به شرایط مشمول معافیت به صورت زیر است و مشمول می تواند با توجه به شرایطی که دارد، برای معافیت پزشکی پسوریازیس اقدام نماید.
   دسته بیماری نام بیماری شرایط بیماری نوع معافیت امکان بررسی معافیت حین تحصیل
   بیماری های پوست و بافت های زیر پوست پسوریازیس پسوریازیس شدید کف دست ها و یا پا ها معاف دائم خیر
   بیماری های پوست و بافت های زیر پوست پسوریازیس پسوریازیس های شدید و گسترده بدن (بیش از ۲۵درصد ) معاف دائم خیر
   بیماری های پوست و بافت های زیر پوست پسوریازیس پسوریازیس های شدید سر و گردن معاف دائم خیر
   بیماری های پوست و بافت های زیر پوست پسوریازیس پسوریازیس در سایر موارد معاف از خدمات رزمی خیر
   منظور از معافیت دائم پزشکی پسوریازیس چیست؟

   معافیت دائم، معافیتی است که در آن فرد هم از دوران آموزشی رزمی و هم دوران خدمت سربازی معاف می شود. به همین دلیل سوالی که برای بسیاری از مشمولان سربازی مطرح است این است که آیا می توانند از معافیت دائم بیماری های نظام وظیفه استفاده کنند یا خیر؟ طبق قوانین نظام وظیفه افرادی که به عنوان مشمولین معافیت دائم پزشکی در نظر گرفته می شوند بایستی دارای بیماری روانی و یا جسمی باشند که به سبب این بیماری توانایی های لازم برای انجام فعالیت های سنگین سربازی را از دست داده باشند. با توجه به نوع و درجه سختی بیماری پسوریازیس، در صورت تایید پزشکان سازمان وظیفه، افراد می توانند معافیت پزشکی پسوریازیس را دریافت کنند.

 4. سلام. من ۶ ماه اضافه دفترچه دارم و الان توی ماه ۱۲ از خدمت هستم. متاهل هستم و پدر و مادر عضو بهزیستی. باید برای بخشش چکار کنم؟

  1. با سلام قبل از اعزام باید اقدام می کردید. چون زمانبر است.
   در کل نباید برادر دیگری داشته باشید و اگر دارید می بایست مدارک دال بر سرپرست بودن شما در خانواده احراض شود.
   در معافیت های بهزیستی میزان معلولیت درجه اهمیت است .که می توانید با مراجعه به بهزیستی راهنمایی لازم را به شما انجام دهند

 5. سلام بنده شنبه کمیسیون دارم تو سایت نظام وظیف بند بیماری ها بیماری اسکولیز برای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم ۳۰ درجه زده معاف داعم من درجه اسکولیزم ۳۳ میباشد طبق بند آیا در کمیسیون معاف داعم خواهم شد با تشکر

 6. سلام من متولد سال 72و از سال 90تا الان غیبت دارم پدرم 73ومادرم 65ساله و از کار افتاده برادر بزرگترم 25ساله ازدواج کرده و رفته خرج و مخارج خانواده با منه مدرکم سیکل آیا راهی برا خرید خدمت یا معافیم هست
  تو رو خدا کمک کنید اگه راهی هست

   1. بسته به میزان ثبت رزمندگی و تایید اون دارد
    شما می توانید برای 24 ماه رزمندگی پدر در صورتی که از سپاه اعزام شده باشد به نواحی بسیج(محل اعزام مراجعه) سپس درخواست محاسبه نمایید.

   2. سلام خسته نباشید .پدرم سال ۱۳۶۸تو ژاندارمری یا همان مرزبانی تو سردشت ۱۷ماه خدمت کرده نمیدونم تا الان پروندش بمونه یا نه .برای من کسری تعلق میگیره؟؟ممنون میشم جواب بدین

 7. سلام میخواستم بپرسم کسانی که برای خرید خدمت ثبت نام کردندولی پولی پرداخت نکردندودرخواستشون باطل شده میشه دوباره درخواستشونوپیگیری کنن

  1. سلام از طریق سازمان نظام وظیفه یک درخواست بزنید و مشکلات خودتونو بابت عدم تاخیر اعلام کنید . ممکن است در کمیسیون ببرن و قبول کنند.

 8. سلام من پدر ٢٧ماه ايثار گر بوده و تو كارت ايثارگريش ٢٧ماه خورده ملاك تو كارت ايثار گري هست براي كسري خدمت ؟ و چگونه بايد رفت دنبالش و كسري رو گرفت
  ممنون ميشم پاسخ بديد

  1. با سلام ملاک پرونده ایثارگری است.
   اگر از سپاه اعزام شده اند می توانید به ناحیه بسیج محل اعزام خود مراجعه نمایید و ( یا به امور ایثارگران سپاه استانی مراجعه ببیند پرونده کچاست)
   اگر از ارتش و ناجا هست به ایثارگران اونها مراجعه نمایید
   در کل ابتدا با وضعیت پرونده خود را تکمیل نمایید پس از تکمیل می توانیددرخواست محاسبه کسری کنید سپس دفترچه پست می کنید و خدمت می روید در حین خدمت نامه کسری راگرفته و در سیستم نیروی انسانی یگان خود ثبت می کنید

 9. سلام.
  من با وثیقه ی سفر زیارتی از ایران خارج شدم و الان بیشتر از یک سال گذشته.
  الان برای دریافت مدرک کارشناسیم، دانشگاه گفته باید از نظام وظیفه یک نامه مبنی بر بلا مانع بودن آزاد کردن مدرک بیارم. می خواستم ببینم چطوری می تونم این کار را انجام بدم؟

  1. با سلام
   اگر مشمول هستید که باید به خدمت اعزام شوید سپس گواهی اشتغال به سربازی گرفته سپس مراجعه نمایید.
   اگر معافیت تحصیلی یا … داریید و هنوز مشمول نشده اید به نظام وظیفه شهر خود مراجعه نمایید.
   با شماره 096490 در ساعت اداری تماس بگیرید کد ملی شما را در سیستم می زنند و آخرین وضعیت را به شما راهنمایی می کنند.

  1. با سلام کمیسیون بسته به شهر شما دارد بین 15 تا سه ماه ممکن است زمان ببرد.(باتوجه به کرونا)
   قبلش ببینید مشمولش می شوید
   همانطور که گفته شد، بیماری های مختلفی باعث معافیت سربازان می شوند. بعضی از بیماری ها موجب معافیت دائم سرباز و بعضی از بیماری های دیگر باعث می شوند که فرد از خدمت رزمی سربازی معاف شود. بیماری های چشمی نیز در انواع مختلفی وجود دارند که سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، برای دریافت معافیت پزشکی چشم شرایط خاصی را برای هر کدام از این بیماری ها در نظر گرفته است.

   بنابراین، اگر فکر می کنید که دارای شرایط لازم برای دریافت معافیت پزشکی هستید، حتما قبل از هر اقدامی باید با انواع بیماری ها و شرایطی که سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای دریافت معافیت پزشکی چشم در نظر گرفته آشنا باشید. در ادامه لیست کامل بیماری های چشم که شامل معافیت چشم می شوند، را ذکر می کنیم.

   بعضی از بیماری های چشمی باعث می شوند که شما معاف از رزم شوید، اما بعضی از بیماری های دیگر باعث معافیت دائم شما می شوند. در واقع، شدت بیماری های مختلف است که تعیین می کند شما از رزم معاف می شوید یا از خدمت سربازی! پس اگر فکر می کنید که دارای بیماری چشمی هستید و می توانید معافیت پزشکی چشم دریافت کنید، لیست کامل بیماری ها و شرایط آن ها را به طور کامل مطالعه کنید.

   لیست بیماری های چشم معاف از خدمت سربازی
   هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل ميوپی با سيكلوپلژی کامل
   آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژی كامل فقدان چشم
   انواع بيماری های ملتحمه و پلك بیماری ناخنک پیشرفته
   بیماری لک مرکزی قرنیه بیماری کلوبوم
   بیماری ايريدكتومی يا اريدودياليز بیماری كاتاراكت چشم
   بیماری کدورت عدسی و زجاجیه بیماری دژنرسانس های شبكيه و شب كوری
   بیماری افتادگی پلک ها بیماری فلج چشم
   بیماری كراتوكونوس تومورهای مختلف، آمبولی و خشکی چشم
   بیماری گلوکوم، پیوند قرنیه و وجود اجسام خارجی در چشم بيماری های ناحيه ماكولا و عصب باصره
   انفصال شبکیه و آمبولی شریان های چشم بیماری فقدان عدسی در چشم ها

   معافیت های پزشکی انواع مختلف داشته که باعث معافیت موقت یا دائم مشمولان از خدمت سربازی می شود. در مقاله زیر می توانید با این نوع از معافیت آشنا شده و در صورت واجد شرایط بودن، برای دریافت آن اقدام نمایید.

  1. 1- بستگی به مدرک تحصیلی دارد.
   2- دیپلم و زیر دیپلم در صورت تایید صافی کف پا معاف است.

   تنبلی چشم به تنهایی عامل معافیت نمی شود.
   شرایط و قوانین معافیت کف پای صاف

   در بند 30 از بیماری های استخوان و اسکلت از قوانین معافیت پزشکی به معافیت کف پای صاف اشاره شده است که در اینجا به ذکر به این قانون برای شما عزیزان می پردازیم.

   صافي كامل كف يك پا و يا هر دو پا:

   الف) انواع سخت صافی کف پا ( یک پا یا هر دو پا ) که دفورميتي مچ پا مانند ( Hill valgus ) را به همراه داشته باشد: معاف دائم

   تبصره: افرادی که مدرک کارشناسی( لیسانس) و یا بالاتر دارند و این مشکل را دارا می باشند معاف از خدمات رزمی شناخته می شوند.

   ب) صافي كامل كف پا ( يك پا و یا هر دو پا) که بدون عارضه و یا دفورمیتی مچ پا مانند ( Rigid يا Flexible ) باشد: معاف از خدمات رزمی

 10. سلام من به خاطر بیماری درخواست معافیت پزشکی دادم مدارکم کامله من ۳ بار رفتم کمیسیون هر بار میگن برو نظر این دکترو بیار منم میرم بعد دوباره تاریخ کمیسیون میزارن دوباره اسم یه دکتر دیگه میدن این تکلیفم چیه چون طبق بند بیماریم معاف داعمم انگار دمبال بهونن معاف نکنن

 11. سلام، درباره کسری خدمت بسیجی ظاهرا گرفتن 6 ماه سقف کسری منوط به داشتن دوره تکمیلی هست
  اگه کسی 9 سال سابقه فقط عضویت فعال باشد یعنی 4 ماه کسری میدن؟
  یه سوال دیگه سربازای غیر بومی که 21 ماه خدمت میکنن ، اگه کسری بیارن از کسری خدمتشون کم میشه؟

 12. با سلام
  بنده دانشجوی دکتری هستم طرح بسیجی دانشجوی شهید علم الهدی به مدت سه سال معادل ۹ ماه کسر خدمت گرفته ام دارای دو فرزند که معادل ۶ماه کسر خدمت و دو ماه متاهل بودن تعلق میگیره ۶ ماه هم کسری بسیج دارم ودارای دوره تکمیلی هستم که مجموعا ۲۳ماه کسر خدمت می شوند برای گرفتن کارت پایان خدمتم باتوجه به دانشجو بودن باید چه کاری انجام دهم که درحین تحصیل کارت پایان خدمتم را دریافت کنم باتشکر

  1. با سلام با توجه به نوع کسری خدمت شما به جز متاهلی مابقی از سپاه است. باتوجه به 24 ماه بودن خدمت لذا ابتدا باید دفترچه خود را پست نمایید سپس از طریق یگان خود درخواست کسری بزنید.
   باید پرونده کسری بسیج شما توسط حوزه تکمیل و المهدی هم به همین شکل

   اما پیشنهاد می شود برای سریعتر شدن کار قبلش به نیروی انسانی ناحیه مقاومت بسیجی که طرح المهدی را گذاراندید مراجعه نمایید.

 13. با سلام.۷یال بسیج فعال دارم پدرم ۷۳روز جبهه دارن و ایثارگر هستن بازنشسته ارتش هستن و متاهل هستم خودم ۱۰واحد دیگر مانده تا لیسانس بگیرم..چقدر کسری میتونم بگیرم؟؟واینکه بنده دییک کمر دارم و دیسگ گردن و ارتروز خفیف زانو ایا میتوانم معافیت بگیرم یا خیر؟

  1. با سلام
   بابت 7 سال بسیج فعال 6 ماه کسری خدمت داده می شود.
   با توجه به لیسانس بودن شما به احتمال زیاد معاف از رزم می شوید که گرفتن معاف از رزم پیشنهاد نمی شود. می توانید قبل از درخواست کمیسیون پزشکی به بیمارستان ارتش مراجعه نمایید و نظر پزشک را در مورد معافیت دائم بپرسید.

  1. با سلام بسته به حوزه مقاومت بسیج داره که پرونده شما را به چه شکل بفرسته.
   شما می توانید مجدد فعالیت خود را آغاز کنید و پرونده شما به جریان بیافتد و از راکد خارج سپس برای کسری اقدام کنید
   بهترین راه صحبت با فرمانده حوزه و اعلام به اینکه زین پس می خواهید فعالیت نمایید

 14. سلام، من روی برگه اعزامم نوشته شده کارشناسی ارشد ( اخرجی- مردود) خواستم بدونم درجه ی من بر اساس لیسانس داده میسه یا کارشناسی ارشد

 15. سلام امکانش هست کسر خدمت پدر رو که اوردم و تحویل یگان خدمتی هم دادم به حالت تعلیق در بیاورم و چند مدت دیگه برام لحاظ کنن

 16. سلام وقت بخیر بنده متولد ۷۳ هستم
  میخوام برم خدمت،اگر بخوام اقدام کنم چند ماه اضافه میخورم؟
  آیا وقتی که به حوزه نظام وظیفه مراجعه کنم مرا نگه نمی‌دارند و دادگاهی کنند؟

 17. سلام من متولد ۷۳ هستم و تا الان اقدامی نکردم برای خدمت
  حال اگر به حوزه نظام وظیفه مراجعه کنم
  آیا مرا به مراجع قضایی تحویل می‌دهند و مجازاتی در پی دارد؟

 18. سلام وقت بخیر
  بنده متولد ۷۳ هستم و تاکنون اقدامی برای خدمت انجام ندادم
  آیا هنگام مراجعه به حوزه نظام وظیفه مرا تحویل مراجع قضایی میدهند؟
  آیا جریمه و جزایی هم دارد؟

 19. سلام من پدرم فوت کرده ۷ ساله ۶ ساله تحت نظر کمیته امدادیم
  برادرم ازدواج کرده ولی اضاف خدمت دارم کمرم ترکیده کتفام خورد شدن خرج خونه با منه چرا من نباید معاف بشم چیکار کنم

 20. سلام من الان 14ماه خدمتم 8ماه کسری ایثارگری دارم بخاطر اضاف سنواتیم قبول نکردن الان که کل اضافم بخشیده شده راهی برای استفاده از کسریم وجود ندارد؟

  1. در صورتی که سنوات شما بخشیده شده باشد و در سیستم هم ثبت شده باشد. می توانید پیگیری کنید.
   البته نحوه پاک شدن سنوات مهم است مثلا به دلیل پزشکی شخصی سنوان خورده باشد سپس در کمیسیون سنوات اون بخشیده شده باشد.
   برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری در ساعات اداری با شماره 096490 تماس بگیرید

  2. سلام داش منم سنواتی دارم می خواستم بپرسم چیکار کردی سنواتیت بخشیده شد من ۱۷ ماه خدمت کردم اینم شمارم ی تک زنگ بزنی کافیه 09378989242

   1. برای بخش سنواتی می توانید از نیروی انسانی یگان محل خدمت خود اقدام و درخواست بخشش کنید.
    پس از تایید فرمانده رده نامه درخواست شما را به سپاه استان (برای سربازان نواحی) می زنند که پس از موافقت بخشش لحاظ می شود.
    برای ارتش وناجا هم از طریق نیروی انسانی درخواست بخشش کنید

  1. با سلام ملاک بومی بودن محل سکونت شخص هست.
   مثلا کسی که متولد تهران و ساکن تهران است بومی تهران.
   کسی که متولد اهر و بیش از ده سال در تهران ساکن باشد بومی تهران

 21. سلام خسته نباشین من سال ۹۸ آموزشی مشهد بودم ۴ روز از آموزشی رفتم برگشتم دیگه نرفتم سال بعد خودمو معرفی کردم دادگاه نظام ۴۰۰ جریمه کرد.نظام وظیفه برگه زد ب یگان منو فرستادن آموزشی کهریزک المهدی اونجا هم ی روز رفتم…..باز برگشتم ب ی بهونه ای….تا الان….خواستم بدونم باید چیکار کنم تو رو خدا کمک کنین…تو آموزشی بود که فرار کردم ….

 22. سلام.پدر بنده ۲۱ ماه سردشت خدمت کرده از سال ۶۷ تا ۶۹ میخواستم بدونم چون اون موقع منطقه عملیاتی بوده کسری تعلق میگیره اگه میگیره چه مقداره

 23. سلام.
  من متولد 3/5/81 هستم و 31/3/99 تاریخ فارغ التحصیلیم هست.
  میخواستم ببینم که من الان غیبت دارم یا این قانون رو برداشتن؟چون بعضی از همکلاسی هام از قصد یک درس رو تجدید میشدن که تاریخ فارغ التحصیلی شون بیوفته بعد از تاریخ تولدشون

  1. با سلام ملاک زمان فارغ التحصیلی است.
   شما تا چند نیمسال می توانید درس خود طول دهید. مثلا با فرض به اینکه واحد را افتاده اید ولی باید در هر ترم ثبت نام کنید
   بعضی ها هر ترم واحد کمتری بر می دارند و 9 ترم یا 10 ترم فارغ التحصیل میشوند.

 24. سلام من ۱۷ سالمه و ۸ ماه دیگه میرم تو ۱۸ سالکی و خارح از کشور زندگی میکنم
  میخاستم بدونم تا کی اجازه تردد به ایران دارم چون میگفتن از ۱۷ونیم نمیزارن برگردی

  1. با سلام به سن مشمولیت برسید دیگر اجازه خروج ندارید
   برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به شماره 096490 مشاوره سازمان وظیفه عمومی تماس بگیرید

 25. سلام قربان من سال ۹۷ واسه سربازی اقدام کردم اما پزشکی منا فرستادن بیمارستان امام سجاد هی ازم پول می گرفتن می رفتم نظام وظیفه می گفتن چیزیت نیست بعد منم وسط کار دیگه ول کردم رفتم خودما تا ۱۴۰۰درمان کردم خوب شدم باز رفتم پلیس +۱۰منا فرستاد واسه معاینه دکتر گفت باید بری روال قبلتا ادامه بدی من گفتم می خوام برم سربازی سالمم میگه نه باید روال قبلتا ادامه بدی الان میشه منا راهنمایی کنید که من چیکار کنم قیدشا بزنم یا نه

 26. سلام خسته نباشید . سرباز پدافند هوایی سپاه تهران هستم
  ۱۷ ماه سربازی رو طی کردم و ۴ ماه از خدمتم مونده و پدرم ایثارگر هست و ۶ ماه ۱۲ روز کسری ایثارگری دارم و ۶ ماه صنواتی هم دارم موندم چیکار کنم تا این کسریم سوخت نشه ۲ ماه از ۶ ماه صنواتیم با نامه بخشش حل میشه ولی ۴ ماه ازش می مونه حالا من چیکار کنم پدرم هم مریض هست ۷۰ درصد کبدش از بین رفته و نمی تونه سرکار بره خود منم ماهی ۱ تومن بیشتر حقوق نمیگیرم

  1. به نظر من کاری نمی شود کرد.
   ولی اگر وقتشو دارید می توانید یک درخواست به نظام وظیفه تهران بزنید و علت دیر اعزام شدن خود را بگید و درخواست بخشش کنید شاید صنوات شما را بخشیدن

 27. سلام آیا کسی که سربازیش در گروه ب خدمت تمام کرده باشه آیا در آینده برای پاسپورت، گواهی نامه، و استخدامی مشکلی گریبانش را میگیرد؟

  1. برای پاسپورت، گواهی نامه خیر
   برای استخدام بسته به سازمان مربوطه داره اگر در ارگان های نظامی باشد که حتما لحاظ می شود.

   بهتر است در گروه ب قرار نگیرید

  1. با سلام خدمت 24 ماه است.
   از شهر شما تا شهر پادگان است
   21 ماه بیشتر برای شهرهای مرزی و دور افتاده محاسبه می شود
   برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 096480 در ساعات اداری تماس بگیرید

 28. سلام من سال۹۷ واسهدپزشکی اقدام کردم بعد رفتم بیمارستان امام سجاد پول دادم آزمایش ازم گرفتند و اینا بعد رفتم نظام وظیفه گفت مشکلی نداری منم دیگه پیگیرش نشدم و جواب نامه هاشونم ندادم تا این که رفتم سال ۱۴۰۰پلیس +۱۰دوباره اقدام کنم منا فرستادن واسه معاینه میگن دوباره باید بری بیمارستان واسه ادامه پروندت بهشون میگم من درمان شدم الان خوبم می خوام برم سربازی میگن نه باید ادامه پرونده بدید من نمیدونم شما سرباز می خواید یا نه من الان چیکار باید بکنم

  1. با سلام در صورتی که قبل از اعزام دوره تکمیلی داشته باشید بله
   ضمنا در صورت داشتن دوره تکمیلی به راحتی می توانید پذیرش سپاه را بگیرید

 29. سلام با قرار گرفتن در گروه ب خدمت سربازی مشکلی برای استخدام در آموزش و پرورش، پاسپورت و ویزا، گواهی نامه(تمدید آن زودتر از افراد عادی)، ثبت نشدن ملک و املاک به اسم مرد گروه ب خدمتی، شایعاتی مثل دادن حق طلاق به همسر مرد گروه ب خدمتی به وجود میاد و اینا چقد واقعیت دارند؟

 30. سلام .وقتی نیرویی رو به عنوان کمکی میفرستن یعنی چی.مثلا کسی که ۲۱ ماه خدمت کرده ممکنه که نامه یگانش زده باشه به عنوان نیروی کمکی اعزام شده

 31. سلام .کسی که ۲۱ ماه در جایی خدمت کرده باشه امکان داره تو پروندش زده باشن به عنوان نیروی کمکی اعزام شده یا به عبارت دیگه نیروی کمکی یعنی چی؟

  1. سلام من امروز کمیسیون بودم معاف داعم شدم پول صدور کارت هم پرداخت کردم آیا برام پیام یا چیزی میاد بگه کارت شما تو مرحله چاب یا چیز دیگه ای ممنون

 32. سلام
  من در مقطع ارشد ناپیوسته به دلیل بیماری حذف ترم بدون احتساب کردم و به دلیل اتمام معافیت سه ساله کمیسیون در خواست یک ترم سنوات ارفاقی داد و پلیس +۱۰ ثبت کرد و بنده ۳.۵ ساله دفاع کردم. ایا یک سال فرصت معرفی دارم؟

 33. سلام من متولد سال ۷۴ هستم و در زمان رفتن برای دیپلمم رفتم و معافیت تحصیلی گرفتم ولی به دلیل مشکلات خانوادگی نتونستم برم و فقط یک ترم تحصیل کزدم و الان رفتم محدد دانشگاه گفتن دیگه معافیت نمیدن و باید بری سربازی فقط میخواستم ببینم راه دیگه ای هم وجود دارد؟؟؟ که بتونم ادامه تحصیل بدم؟؟ توروخدا کمک کنید

  1. با سلام
   امکان پذیر نیست.
   اگر مدت زیاذی از عدم ثبت نام در دانشگاه نگذشته مثلا نهایتا دو ترم گذشته درخواست کمیسیون بدهید. اگر بیش از دو ترم گذشته اصلا کاری نمی شود کرد

 34. سلام من متولد ۷۲ هستم و سال ۸۹ از کشور خارج شدم به عنوان دانشجو ولی دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران نیست وهمچنین ۳ سال از فوت پدرم میگذرد من از چه راهی میتوانم معاف شوم

  1. با سلام
   اگر قانونی از کشور خارج شده اید الان در حالت اضافه پشت دفترچه باید باشید.
   اگر پدر فوتکرده باشد و اثبات نمایید سرپرست خانواده هستید می توانید درخواست بزنید.

 35. سلام من متولد ۷۲ هستم و سال ۸۹ از کشور خارج شدم به عنوان دانشجو ولی دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران نیست وهمچنین ۳ سال از فوت پدرم میگذرد من از چه راهی میتوانم معاف شوم

 36. سلام آیا از پلیس +10میشه استعلام کسری خدمت گرفت؟؟؟
  چون برگه کسری خدمت ایثارگری( که شامل ده ماه کسری خدمت برای بنده بود ) را از محل اعزام به جبهه پدرم گرفتم و تحویل یگان خدمتی خودم دادم ولی وقتی از گزینش یگان پیگیری میکنم هیچ جوابی نمیگیرم و نمیگن که دقیقا چه روزی تاریخ تسفیه ام هست….

  راه حل پیشنهادی شما چیست ؟ممنونم

  1. دوست عزیز شما کل خدمت را منهای کسری خدمت کنید زمانی که ترخیص می شوید مشخص است.
   هیچ رده ای حق ندارد شما را حتی یکروز بیشتر نگه دارد.
   ملاک میزان برگه کسری خدمت است که از خدمت شما کسر می شود

 37. سلام دوستان…یه سوال داشتم کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  من پدرم در کودکی فوت شده…مادرم هم توی همون دوران رفته و شوهر کرده ینی خودش کفیل داره….من الان ازین طریق راهی دارم واسه کسری یا معافیت؟!

  1. راهی نیست
   یکی از شروط تنها سرپرست خانواده بودن است.
   مثلا اگر شما الان خواهر و بردار کوچک داشته باشید و شما سرپرست باشید و مادر هم خودش کفیل داشته باشد.

  1. بر اساس آخرین اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان نظام وظیفه، دوره ضرورت افراد تغییر پیدا نموده و مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه بومی در مناطق عادی 24 ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا 21 ماه و امنیتی درگیر 17 ماه مشخص شده است. همچنین کارکنان وظیفه غیربومی می بایست در مناطق عادی به مدت 21 ماه و در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا 18 ماه دوره سربازی را سپری نمایند.

   سربازان به ارگان های مختلفی از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فرستاده می شوند که همه کارکنان وظیفه ‌ای که فاصله شهر یا روستای محل سکونت تا محل خدمت آن ها بیش از 50 کیلومتر است، غیر بومی محسوب خواهند شد. جزئیات مدت زمان خدمت سربازی برای سایر گروه های کارکنان وظیفه به شرح زیر می باشد.

  1. مدت آموزشی سه ماه است. البته بسته به یگان ممکن است یکی دو هفته کمتر هم باشد
   اگر تکمیلی بسیج داشته باشید آموزشی نداریید.

  1. با سلام مجموع کسری شما 24 ماه باید باشد
   ضمنا باید قبل از اعزام به خدمت پیگر پرونده بسیج خود باشید تا نواقصی نداشته باشد. کسری بسیج زمانبر است.

  1. سعی بر آن است که مشمولین در شهر خود خدمت نمایند.
   مدرک تحصیلی به تنهایی معیار شهر محل خدمت نمی باشد. مهم یگانی که در آنجا بیافتید مهم است
   ارگانی مثل سپاه معمولا در شهرهای بزرگ از بومیان آن شهر استفاده می کنند.

 38. سلام من ارتش خدمت میکنم
  پدرم سال 66تا68خدمت سربازی در تیپ 55هوا نیرو شیراز بوده ایا کسری منطقه عملیاتی میتونم بگیرم ممنون میشم جواب بدید

 39. سلام خسته نباشید من پایه خدمتی اسفند ۹۶ ام ۲۹ ماه خدمت کردم اضاف داستم ۲ماهم مونده بود دیگه نرفتم ایا امکان داره از راه قانونی یا غیر قانونی خدمتمو بخرم

 40. سلام خدمت شما
  من سال 99 تیر یا مرداد امتحاناتم تموم شد و 27 مرداد گواهی موقت دیپلم رو گرفتم، من متولد 1381مرداد 11 هستم، بعد معافیت تحصیلی ای که از پلیس +10 گفتم تا 1401، 27 مرداد زمان هست ولی گفتن که تا یک سال بعد از گرفتن دیپلم وقت دارم که برم سربازی، من دانشگاه هم نرفتم الان تا کی وقت دارم که بروم سربازی که اضافه خدمت نخورم؟

 41. سلام وقت بخیر
  من میخوام دفترچمو پست کنم برای ماه شهریور
  میخواستم امریه بگیرم اما چندتا جا رفتم پاییز و زمستون سرباز میخواستن منم تا اون موقع اضافه میخورم چندتا جا هم گفتن معلوم نیست
  میخواستم بگم که چیکار کنم برای امریه گرفتن؟
  رشتم لیسانس برق هست

   1. سلام پ خ آذر 87 مرزبانی چند بار فرار کردم و خود معرف به یگان برگشتم اخرین بار سال 91 به مرخصی رفته و مراجعه نکردم نزدیک به ده سال هست که غیبت دارم اگه برگردم چه مجازاتی شامل حالم میشه

 42. سلام وقتتون بخیر و خسته نباشید
  ببخشید یه سوال داشتم خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایین من ورودی 95 کارشناسی بودم و تیر ماه 1399 فارغ التحصیل شدم با توجه به این که تا یکسال معافیت تحصیلی دارم(یعنی تا 21 تیر 1400) و این که مرداد 1400کنکور ارشد برگزار میشه و نتایج بعد از اتمام معافیت میاد میخواستم ببینم راهی هست که اعزامم عقب بیفته که در صورت قبولی اعزام نشم و این که اگر 20 تیر دفترچه پست کنم تاریخ اعزامم حدودا کی میشه؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین

 43. سلام. من دو ماه پیش رفتم کمیسیون و دکتر منو معاف اعلام کرد. حالا امروز یه پیامک اومده که برای تعیین تکلیف معافیتم برم نظام وظیفه استان. یعنی الان معاف نمیشم؟؟؟ حتی برای کارت معافیت پول پرداخت کردم.

 44. سلام برای درخواست کمیسیون پزشکی حین خدمت چه کارهایی رو انجام باید بدم و اینکه در حین خدمت رباط و مینیسک پاره کردم الان بعد عملم عارضه دار شده یجورایی از کار افتاده شدم برای غرامت چه باید بکنم

  1. با سلام از نیروی انسانی محل خدمت خود می توانید درخواست کمیسیون پزشکی و شرح حادثه بنویسید. درخواست شما بررسی و در صورت تایید غرامت داده می شود.

 45. سلام پدر بنده از سال ۶۷ تا ۶۹ در سردشت نیروی زمینی ارتش در تیپ ۳ نیروی مخصوص ۲۱ ماه حضور داشته از اونجایی که یگان نداشته اند و اونا رو به ۳ تیپ تقسیم کرده اند آیا کسری تعلق میگیرد و تیپ جزو عملیاتی حساب میشود

  1. با سلام به یگان محل اعزام مراجعه نمایند.
   کسری تا قعطنامه تعلق می گیرد البته در صورتی که پدر شما در منطقه عملیاتی حضور داشته باشد و مورد تایید باشد

 46. با سلام و درود به شما ، برادر من پایه خدمتی آذر ماه 99 و سرباز هنگ مرزی سراوان هست، از آنجایی که مدت خدمت سربازی در این منطقه به علت منطقه محروم و بدآب و هوا و درگیر بودن 17ماه هست و از طرفی برادرم ده ماه کسری خدمت ایثارگری پدر دارد، وقتی از سامانه ناجا استعلام گرفته ام تاریخ تسفیه ایشان را با( لحاظ ده ماه کسری خدمت)26 تیر و به صورت 18ماهه محاسبه کرده اند ، درحالی که مدت خدمت سربازی در این منطقه ۱۷ماه است ، آیا این تاریخ در سامانه اصلاح میشود ؟ و به عبارت دیگر تاریخ تسفیه یک ماه جلوتر میوفتد؟
  ممنونم

 47. سلام ببخشید پسرم ترم دوم رشته پزشکی دریک دانشگاه موردتایید وزارت بهداشت ایران است وبعلت کرونابصورت آنلاین تحصیل میکندالبته تاحالا ازکشورخارج نشده ودرصورت اجازه کشورموردنظراحتمالا ازمهرآینده به دانشگاه خارج خواهد رفت آیا معافیت تحصیلی به پسرم داده می‌شود؟

 48. سلام دانشجویانی که بصورت توریستی ازکشورخارج و دریک دانشگاه موردتایید وزارت بهداشت ایران درخارج تحصیل میکنن آیا معافیت تحصیلی صادرمیشودووضع نظام وظیفه چطورمیشود؟

 49. سلام ببخشید مزاحم شدم
  خدمت پدرم در سال های ۵۸ و۵۹ در منطقه مرزی ماکو بود که بعد از ۱۳ ماه خدمت به علت ضعیف بودن چشمش معاف شده الان واسه من کسری خدمت تعلق میگیره ؟؟؟ در ضمن سنواتی هم دارم.

 50. سلام.پدر بنده در سال ۶۷ تا ۶۹ در سردشت نیروی زمینی ارتش لشکر ۲۳ تیپ ۳ نیروی تکاور بوده میخواستم بدونم سردشت جزو مناطق جنگی و عملیاتی هست برا گرفتن کسری

 51. با سلام و درود
  سوالی که داشتم این بود که وقتی ما برگه کسری خدمت ایثارگری پدرمون رو از محل اعزام به جبهه ایشان میگیریم، آیا جدای از آن نامه کاغذی که به ما میدهند(که باید فرزند به گزینش محل یگان خدمتی خویش تحویل بدهد) ، آیا خود یگان اعزام پدری به سامانه ناجا و یا ….، نامه ای سیستمی میزنند که به عنوان مثال آقای x به میزان ۲۰۰روز دارای کسری خدمت می‌باشد(به طوریکه که قابل استعلام و پیگیری سیستمی باشد)؟ یا اینکه کل کسری خدمت فقط به همان نامه کاغذی که به سربازمیدهند خلاصه می‌شود و اگر بنا به هر دلیلی مفقود شود دیگر قابل استعلام نیست؟
  ممنونم از پاسخ گویی شما

 52. با سلام و درود
  سوالی که داشتم این بود که وقتی ما برگه کسری خدمت ایثارگری پدرمون رو از محل اعزام به جبهه ایشان میگیریم، آیا جدای از آن نامه کاغذی که به ما میدهند(که باید فرزند به گزینش محل یگان خدمتی خویش تحویل بدهد) ، آیا خود یگان اعزام پدری به سامانه ناجا و یا ….، نامه ای سیستمی میزنند که به عنوان مثال آقای x به میزان ۲۰۰روز دارای کسری خدمت می‌باشد(به طوریکه که قابل استعلام و پیگیری سیستمی باشد)؟ یا اینکه کل کسری خدمت فقط به همان نامه کاغذی که به سربازمیدهند خلاصه می‌شود و اگر بنا به هر دلیلی مفقود شود دیگر قابل استعلام نیست؟
  ممنونم از پاسخ گویی شما

 53. سلام بنده لیسانس مهندسی مدیریت پروژه دارم متولد 76 و الان سرباز هستم پایه خدمتی اسفند ماه 99
  آیا راهی داره که من الان توقف بزنم و برای ادامه تحصیل مقطع کارشناسی ارشد در خارج اقدام کنم؟؟

 54. من الان 3 ماهه که سربازم. اگر الان به صورت غیر قانونی از کشور خارج بشم. بعد از اخذ اقامت از یک کشور دیگه به عنوان تابع اون کشور میتونم برگردم ایران رفت و آمد داشته باشم یا نه؟؟

  1. سوال شما مشخص نیست.
   1- اگر الان سه ماه سرباز هستید از کشور خارج شوید سرباز فراری و مجازات دارد.
   2- اگر مشمول سربازی هستید و از کشور خارج شوید سه تا 6 ماه اضافه خدمت می خورید پس از بازگشت باید خدمت بروید و اجازه خروج دیگر نداریید.

   1. منظور اینه که اگر به صورت قاچاق از ایران خارج شم و پناهندگی یک کشور دیگه رو بگیرم بعد اینکه موفق شدم بعد هر چند سال اقامت بگریم و تابعیت اون کشور رو بدن بهم. آیا میتونم برگردم ایران به عنوان یک شخص مقیم خارج. یا بازم موقع برگشت میگیرنم و مجازات میشم به خاطر فراری بودنم؟؟؟

 55. سلام. وقت بخیر

  ۱. انحراف heel valgus مچ پا، چگونه است و چگونه تشخیص داده می‌شود؟

  ۲. شخصی که در خردادماه دیپلم می‌گیرد، تا چه زمان فرصت دارد برای سربازی اقدام کند که تأخیر نداشته باشد؟

  با تشکر

  1. سلام
   1- تشخیص با پزشک معتمد است.
   بیماری های استخوان (اسکلت) والگوس همراه با اختلال عملکرد یا ضایعه عصبی یکطرفه یا دو طرفه برا ی مدارک کمتر از کارشناسی معاف دائم
   بیماری های استخوان (اسکلت) والگوس اختلال عملکرد یک طرفه برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر معاف از خدمات رزمی
   بیماری های استخوان (اسکلت) والگوس بیش از ۱۰ درجه انحراف معاف از خدمات رزمی

   2- بسته به سن دارد بین 6 تا یکسال معافیت تحصیلی است.(بسته به سن)

 56. سلام استعلاجی سربازی چقدر است؟بعضی ها میگن دوماه میخواستم بدانم این دو ماه برای دوساله هست یا سالی یه ماه

  1. سلام استعلاجی بسته به نوع بیماری فرق می کند و بسته به کمیسیون دارد. 30 روز استعلاجی است.
   کمیسیون می تواند تا یک ماه هم استعلاجی بدهد.

 57. با سلام و احترام
  بنده 1 تیر اعزام هستم، داخل پنل epolice قسمت امریه و جذب برای من زده
  سازمان : ستاد کل
  نوع درخواست : جذبی

  لطفا راهنمایی میکنید که چیه این مورد ؟
  چون من برای امریه اقدام نکرده بودم

 58. سلام وقت بخیر آیا در حین خدمت سربازی میتوان در کنکور ارشد شرکت کرد؟؟
  و اینکه پدر من از تیرماه سال ۶۱ تا دی ماه سال ۶۲ در پایگاه سوم شکاری همدان مشغول خدمت سربازی بوده به علاوه ۶ ماه هم دوره احتیاط، الان برا من کسری خدمت تعلق میگیره یا خیر؟؟

  1. با سلام بله می توانید کنکور شرکت کنید
   در صورتی که پادگان مربوطه عملیاتی باشد و جبهه به حساب بیاید. یعنی در فرایند جنگ دخیل بوده باشد.

 59. سلام من متاهل هستم میخواستم بدونم برای آموزشی احتمال داره که به نقاط مرزی فرستاده بشم ؟
  و اینکه اگر جایی بیفتم که بیشتر از ۵۰ کیلومتر از محل خانه ام فاصله داشته باشه خدمت من ۲۱ ماهه میشه؟

 60. سلام. وقت بخیر.
  بنده فارغ‌التحصیل مقطع ارشد هستم. ۴ ماه هست که تموم شده. میخوام برای دکترا خارج از کشور به تاریخ شهریور ۱۴۰۱ اقدام کنم. از آنجایی که ۳۰ دی ۱۴۰۰ باید سرباز باشم. میخواستم بپرسم که آیا این یک سال پس از فراغت از تحصیل رو میشه تمدید کرد و با پذیرش از دانشگاه مقصد دوباره معافیت تحصیلی رو بگیرم؟ یا اینکه حتما باید برم خدمت در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰؟ و اگر باید برم چجوری میتونم برای شهریور ۱۴۰۱ پذیرش بگیرم و ادامه تحصیل بدم؟
  سپاس

 61. سلام.
  مدت زمان خدمت سربازی ک از آذرماه ۱۳۹۹ دچار تغیراتی شد و طبق این تغییرات خدمت من ک ک الان منطقه بدآب و هوا و عملیاتی هستش باید ۱۸ماه بشه ولی از شعبه وظیفه پادگان ک سوال میکنیم میگه هنوز ایتن قانون جدید اعمال نشده میخواستم ببینم چرا ایقدر طول کشید ه و اینکه از کجا باید پیگیر بشیم

 62. سلام.
  مدت زمان خدمت سربازی ک از آذرماه ۱۳۹۹ دچار تغیراتی شد و طبق این تغییرات خدمت من ک ک الان منطقه بدآب و هوا و عملیاتی هستش باید ۱۸ماه بشه ولی از شعبه وظیفه پادگان ک سوال میکنیم میگه هنوز ایتن قانون جدید اعمال نشده میخواستم ببینم چرا ایقدر طول کشید ه و اینکه از کجا باید پیگیر بشیم

 63. سلام .
  قانون جدید مدت خدمت ک از 1/9/1399قرار بوده اجرا بشه رو میگن هنو ثبت سیستم نشده تکلیف ما ک الان اعزامی 1/9/99بودیم چیه

  1. سلام پرداخت وام ارتباطی با متاهل بودن ندارد.
   البته برخی از یگان ها در صورت موافقت فرمانده یگان امکان پرداخت وام وجود دارد که به ندرت است

 64. سلام خسته نباشید
  ببخشید من 5/1 اعزام میشم و دو ماه کسری بسیج دارم ولی مشکلم این هستش که جایی که پرونده بسیج تشکیل دادم خیلی دور تر از محل سکونتم هست و با توجه به کرونا رفتن به اونجا خیلی سخته. میخواستم بدونم به غیر از مراجعه حضوری راه دیگه ای هم واسه گرفتن کسریم هست؟ کلا تا کی وقت دارم مدارک کسریم رو تحویل پلیس + 10 بدم؟
  با تشکر

   1. سلام. من چهارده ستلم بودم که رفتم عمل کردم بیضه هام داخل شکم بودن یدونه شو برداشتن. اون یکی داخل شکمم هست داخل کیسه نمیاد آیا معافیت کامل دارم؟

 65. سلام …من از اسفند۹۸ غیبت دارم ؛ ۳تا سوال دارم؛ اول این که من داداشم از امتیاز جبهه و جانبازی پدرم برای کسری خدمت استفاده کرده ایا منم میتونم استفاده کنم یا فقط یه باره؟ دوم این که اگه بسیج فعال داشته باشم با توجه به این که غیبت دارم کسری خدمت میدن بهم یا نه ؟ سوم هم این که با غیبتی که دارم چقدر اضافه خدمت میخورم و شرایط بخشش داره یا نه ؟

  1. با سلام اگر از کل امتیازان جبهه استفاده کرده باشد خیر و اگر مدت سابقه جبهه پدر بالا باشد و بخشی از ان باقی مانده باشد شما نیز می توانید استفاده کنید.
   کسری خدمت در زمان غیبت بستگی به سپاه شهرتون داره که بفرسته یا خیر.

 66. سلام خسته نباشید .پدرم سال ۱۳۶۸تو ژاندارمری یا همان مرزبانی تو سردشت ۱۷ماه خدمت کرده نمیدونم تا الان پروندش بمونه یا نه .برای من کسری تعلق میگیره؟؟ممنون میشم جواب بدین

 67. سلام من سرباز نیروی زمینی سپاهم تو تهران خدمت میکنم الان ۴ ماه میخوام بیام تبریر شهید قاضی ادامه خدمتمو
  تهران تیپ نیروی ویژه صابرینم چطوری بیام؟؟

  1. با سلام بله فرمانده رده می تواند ببخشد به شرطی که به دادسرا یا قضایی معرفی نشده باشید.
   البته خلع رو باید بگذرانید فقط جریمه را می بخشد

 68. سلام یک شهریور من اعزام هستم الان هم پدرم و مادرم کرونا گرفتن من از شون مراقبت می کنم می تونم دو هفته سربازی ایم رو تعویق بندازم تا وقتی که حالشون خوب بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =

اسنپ
آموزشگاه رسانه
دامین ارزان قیمت
دکمه بازگشت به بالا