ایران وب سازان
اجتماعینظام وظیفه

پرسش و پاسخ سربازی

سوالات مربوط به سربازی ؛ کسری خدمت ، معافیت سربازی و… خرید خدمت را از بخش نظرات انتهای خبر وارد نمایید.

نمایش بیشتر

یک دیدگاه

 1. سوالات متداول خدمت سربازی :

  1. آيا مشمولاني كه در سن مشموليت از كشور خارج شده اند براي معافيت مشمولان مقيم خارج مي توانند اقدام نمايند؟

  پاسخ : بلي- در صورت داشتن ساير شرايط مي توانند از اين معافيت استفاده كنند

  2. آيا فرزندان مأمورين دولت ج.ا.ا.در خارج از كشور و دانشجويان بورسيه ميتوانند از معافيت خريد خدمت مشمولان ايراني خارج از كشور استفاده نمايند؟

  پاسخ :

  1- در حال حاضر فرزندان مأمورين دولت در خارج از كشور مجاز به استفاده از اين نوع معافيت مي باشند.
  2- دانشجويان بورسيه ضمن رعايت ساير شرايط پس از كسب رضايت و تسويه حساب از سازمان ذيربط مي توانند از معافيت خريد خدمت مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور بهره مند شوند.

  3. فردي داراي پدر ايراني و مادر خارجي است آيا بايستي خدمت سربازي را انجام دهد؟

  پاسخ : بلي، كليه افراد ذكور ايراني (پدرشان ايراني باشد)، بايستي خدمت سربازي را انجام دهد.

  4. مشمول داراي دو تابعيت ايراني و خارجي است آيا پس از گذراندن خدمت سربازي خود در خارج، در ايران نيز بايستي خدمت كند؟

  پاسخ : بلي- طبق قانون، خدمت سربازي در ايران را نيز بايستي سپري نمايد. البته كساني كه به تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران در آيند و خدمت سربازي را قبلاً در كشور خود انجام داده باشند نيازي به طي دوره خدمت وظيفه عمومي در ايران ندارند.

  5. آيا مشمولان دانشجو كه همراه پدر به عنوان مأمور ثابت دولت به ماموريت خارج از كشور ميروند ميتوانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟

  پاسخ : مشمولاني كه دانش آموز داخل كشور بوده و پس از اخذ مجوز خروج به منظور همراهي والدين ظرف مدت يكسال در دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي در خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند و نيز مشمولانيكه داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي بوده و طي مدت يكسال از صدور مجوز خروج، در دانشگاههاي خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند و همچنين مشمولانيكه دانشجوي داخل كشور بوده و از تاريخ صدور مجوز خروج طي مدت يكسال در دانشگاه خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند پس از تائيد دانشگاهها و يا مدارس خارج از كشور از سوي وزارتخانه هاي مربوطه در ايران و اعلام تاريخ شروع به تحصيل نسبت به صدور معافيت تحصيلي براي مشمولان مذكور اقدام مي گردد.لازم بذكر است پس از اتمام مأموريت والدين و تمايل فرزندان به ادامه تحصيل در خارج از كشور وثيقه اوليه (ضمانت سازمانهاي اعزام كننده به مأموريت والدين) به وثيقه جاري همانند ساير دانشجويان در خارج از كشور تبديل خواهد شد.

  6. نحوه خروج از كشور فرزندان مأمورثابت دولت در خارج از كشور چگونه است ؟كه تاريخ اعزام آنها مشخص شده به چه صورت مي باشد؟

  پاسخ : با تاييد ماموريت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غيبت و سپردن تضمين از سوي سازمان مربوطه همراهي فرزندان مامورين ثابت دولت در خارج از كشور تا پايان ماموريت والدين امكان پذير مي باشد.

  7. آيا مشمول مي تواند در حين تحصيل براي اخذ معافيت پزشكي اقدام نمايد؟

  پاسخ : مشمولان در حين تحصيل نمي توانند تقاضاي معافيت پزشكي نمايند ليكن چنانچه در خواست معافيت پزشكي خود را قبل از ثبت نام اوليه در دانشگاه ها در دفاتر پليس +10 به ثبت رسانند ، رسيدگي به درخواست مشمول در حين تحصيل نيز امكان پذير خواهد بود

  8. آيا دانشجويان اخراجي مجاز به شركت مجدد در آزمون ورودي دانشگاهها ميباشند؟

  پاسخ : خير دانشجويان اخراجي و انصرافي صرفاَ پس از اتمام خدمت مي توانند مجددا َ در آزمون ورودي دانشگاهها شركت و ادامه تحصيل دهند..

  9. آيا دانشجويان انصرافي اگر بدون غيبت به خدمت اعزام شوند مجاز به ادامه تحصيل ميباشند؟

  پاسخ : خير تا پايان خدمت مجاز به شركت مجدد در آزمون و ادامه تحصيل نمي باشند.

  10. مدت زمان معرفي دانشجويان اخراجي و انصرافي چند ماه مي باشد؟

  پاسخ : دانشجويان اخراجي حداكثر 6 ماه فرصت دارند در صورت تاييد دانشگاه مربوطه اعاده به تحصيل نمايند .

  11. شرايط درخواست معافيت تحصيلي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در خارج از كشور چيست ؟

  پاسخ :

  1- اخذ پذيرش از دانشگاه خارج از كشور
  2 – تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و در خواست صدور معافيت تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي ناجا
  3 – نداشتن غيبت مشمول
  4 – واگذاري وديعه.
  5 – دانشجوي انصرافي نبودن.
  6 – اخذ مجوز از سازمان وظيفه عمومي .

  12. آيا تحصيل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

  پاسخ : خير مگر دانشجويان نخبه و استعدادهاي درخشان مجاز مي باشد.

  13. شرايط ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي چگونهمي باشد؟

  پاسخ : ادامه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندان پزشكي صرفاَ با تاييد ستاد كل و يا عضويت در هيات علمي امكان پذير مي باشد.

  14. معافيت تحصيلي چند باردر هر مقطع تحصيلي به مشمول تعلق ميگيرد؟

  پاسخ : معافيت تحصيلي به مشمول براي هر مقطع صرفاَ يكبار تعلق مي گيرد

  15. به مشمولاني كه به طور غير مجاز از كشور خارج مي شوند آيا معافيت تحصيلي تعلق ميگيرد ؟

  پاسخ : خير ،معافيت تحصيلي صرفاَ براي مشمولاني كه به طريق قانوني از كشور خارج مي شوند تعلق مي گيرد.

  16. مشمولاني كه در خارج از كشور از معافيت تحصيلي برخوردارند پس از اخراج يا فراغت يا ترك تحصيل طي چه مدتي بايستي خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند؟

  پاسخ : اين افراد حداكثر تا يك سال فرصت دارند خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند.

  17. آيا مشمولان استخدام شده از طريق پذيرش آزمون در دانشگاهها ي نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح پس از اخراج از معافيت تحصيلي برخوردار مي شوند ؟

  پاسخ : خير، اين دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

  18. معافيت هاي رهبري شامل چه گروهي از مشمولان مي شود؟

  پاسخ: سال متولدين 1338 تا پايان 1354 متولدين تا پايان سال 1354 متولدين تا پايان سال 1352 متولدين تا پايان سال 1350 متولدين تا پايان سال 1344 رديف مقطع تحصيلي 1 زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم 2 ليسانس 3 فوق ليسانس 4 دكتري غير پزشكي 5 دكتري پزشكي و دامپزشكي

  19. نحوه رسيدگي به وضعيت نخبگان چگونه است؟

  پاسخ : مشمولان نخبه ابتدا ميبايست به بنياد ملي نخبگان به آدرس: تهران – خيابان وليعصر (عج) – زعفرانيه ) خ. شهيد فلاحي – كوچه . شيركوه – پ. 24/1 مراجعه و سوابق و مستندات نخبگي خويش را جهت احراز نخبگي به بنياد مذكور ارائه نمايند در صورت احراز نخبگي خواهند توانست از امتيازات خدمت وظيفه عمومي _ ادامه تحصيل _ خروج از كشور و غيره بهره مند گردند، جهت كسب اطلاع بيشتر ميتوانند به آدرس اينترنتي bonyade-nokhbegan.ir مراجعه نمايند.

  20. آيا مشمولان غايب كه در خارج از كشور حضور دارند مي توانند از معافيت پزشكي يا كفالت استفاده نمايند؟

  پاسخ : رسيدگي به درخواست معافيت كفالت صرفاً در صورت نداشتن غيبت امكان پذير مي باشد ليكن رسيدگي به درخواست معافيت پزشكي در صورت داشتن غيبت نيز امكان پذير است كه البته همزمان به وضعيت غيبت ايشان نيز رسيدگي خواهد شد.

  21. غيبت از چه زماني شروع مي شود؟

  پاسخ : از موعد اعزام قانوني براي خدمت (پايان 19 سال تمام براي مشمولان عادي كه بطور روزانه و پيوسته در حال تحصيل نميباشند) و از 4 ماه بعد از تاريخ ترك تحصيل، انصراف و يا اخراج از تحصيل براي محصلين بالاي 19 سال تمام و براي دانشجويان پس از 6 ماه از زمان فارغ التحصيلي و ديپلمه ها پس از 6 ماه از فارغ التحصيلي و دانشجويان اخراجي ، انصرافي و فارغ التحصيل خارج از كشور حداكثر يكسال بعد.

  22. خروج از كشور دانشجويان به چه صورت مي باشد؟

  پاسخ : به منظور سفر علمي و فرصت مطالعاتي و اخذ پذيرش با در خواست و تاييد دانشگاه و سپردن وديعه 5 ميليون توماني مجوز خروج براي دانشجويان صادر مي شود.در حال تحصيل در دانشگاههاي داخل كشور پس از اخذ پذيرش با درخواست و تائيد دانشگاه و وزارت علوم و با پرداخت تضمين هاي لازم در سقف 5 ميليون تومان .

  23. ميزان وديعه برا ي مجوز خروج از كشور چه مبلغ و نوع وثيقه چه مي باشد؟

  پاسخ : براي سفرهاي زيارتي چك به مبلغ 15 ميليون تومان – سفرهاي علمي كوتاه مدت 5 ميليون تومان نقد و براي سفرهاي سوريه و تحصيل در دانشگاههاي خارج مبلغ 15 ميليون تومان نقد ضمانتنامه بانكي يا وثيقه ملكي.

  24. اخذ وديعه بصورت ضمانتنامه بانكي چگونه است ؟

  پاسخ : ضمانتنامه همه بانكها با هماهنگي امور مالي سازمان وظيفه عمومي ناجا معتبر مي باشد.

  25. نحوه خروج از كشور دانشجويان از طريق ستاد عمره دانشجويي چگونه است ؟

  پاسخ : با در خواست ستاد عمره دانشجويي و تعهد آن ستاد و نداشتن غيبت مشمول امكان خروج از كشور دانشجويان براي عمره وجود دارد.

  26. آيا به مشمولان غايب مجوز خروج تعلق مي گيرد ؟

  پاسخ : هيچ مشمول غايبي به هيچ وجه مجاز به خروج از كشور نمي باشد.

  27. مجوز خروج به مقصد چه كشورهايي و به چه منظور صادر مي شود ؟

  پاسخ : 1. تمامي كشورها به منظور سفر علمي به جز فلسطين اشغالي.2. كشورهاي زيارتي (عراق سوريه و عربستان)

  28. مدت خروج از كشور به منظور فرصت مطالعاتي در دوره هاي فوق ليسانس و ليسانس و دكتري به چه صورت مي باشد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

https://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg
دکمه بازگشت به بالا