اجتماعیاخبار سربازی و نظام وظیفه

اطلاعیه جذب امریه سربازی در صداو سیما و اداره کل نوسازی

به گزارش خبرگزاری همسو نیوز ؛ خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قم درنظردارد به منظور تامین بخشی از نیازهای واحدهای سازمان به نیروی انسانی متخصص در مشاغل تخصصی فنی (تصویربردار، کمک مهندس فرستنده، مهندس سخت افزار وشبکه) از خدمات دانش آموختگان دانشگاههای روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی(امریه) در عناوین شغلی ذیل استفاده کند شرایط احراز بدین شرح است:

افراد (مشمول دانش آموختگان دانشگاههای روزانه دولتی) مدت خدمت سربازی خود را با رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح، بخشنامه و دستورالعمل های صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح انجام می دهند.

  • مشمولین مورد درخواست نباید از بستگان نسبی و سببی کارکنان شاغل در سازمان صداوسیما باشند.
  • افراد مشمول خدمت سربازی می بایست فاقد اضافه خدمت، سابقه انجام خدمت قبلی درمراکز نظامی و انتظامی، عدم قصد ادامه تحصیل، گرفتن معافیت کفالت و پزشکی بوده و حداقل دارای شش ماه فرصت برای ارسال دفترچه اعزام به خدمت باشند و در مراحل پذیرش مورد تایید حراست مرکزی، کمیته تخصصی، گزینش، بهداشت و درمان، سوء پیشینه و تاییدیه مدرک تحصیلی قرار گیرند.
  • این مرکز درنظر دارد با توجه به نیاز در مشاغل تخصصی ذیل ، نسبت به جذب دانش آموختگان دانشگاه های دولتی ساکن در استان(بومی)با معدل بالای 15 و برای انجام طرح خدمت سربازی اقدام نماید، بدیهی است باعنایت به ظرفیت محدود، بکارگیری افراد جذب شده بصورت مامور طرح خدمت سربازی در سازمان مستلزم بررسی و انجام فرایندها وتشریفات اداری توسط اداره کل منابع انسانی سازمان صداوسیما و هماهنگی با ستادکل نیروهای مسلح خواهدبود.

همچنین اداره کل نوسازی مدارس استان قم برای انجام طرح خدمت سربازی(  امریه)  از پرسنل وظیفه در رشته های عمران، تاسیسات و رایانه که اعزام ایشان در تاریخ آبان ماه سال جاریست دعوت کرده است .

متقاضیان واجد شرایط می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به صورت حضوری، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 19 شهریورماه به این اداره کل واقع در قم، سالاریه، فلکه پیچک، کوچه شهید خلیلی مراجعه کنند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا