فیلم

 • تصویر نماهنگ «تمنای وصال» رونمایی شد

  نماهنگ «تمنای وصال» رونمایی شد

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/1/3885784_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/2/3885784_270p.mp4”, “label”: “270p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت21 MB به گزارش خبرگزاری همسونیوز نماهنگ «تمنای وصال»…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر تزریق ۵ میلیون ۸۰۰ هزار دُز واکسن در تهران

  تزریق ۵ میلیون ۸۰۰ هزار دُز واکسن در تهران

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/1/3885516_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/2/3885516_270p.mp4”, “label”: “270p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/3/3885516_360p.mp4”, “label”: “360p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت4 MB منبع:مهر

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر فوتی‌های کرونا چه موقع به زیر 50 نفر میرسد ؟

  فوتی‌های کرونا چه موقع به زیر 50 نفر میرسد ؟

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/1/3885526_180p.mp4”, “label”: “180p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت2 MB منبع:مهر

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر فعالان رسانه‌ای کرمانشاه پیش‌قدم در پویش «نذر آب سیب»

  فعالان رسانه‌ای کرمانشاه پیش‌قدم در پویش «نذر آب سیب»

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/1/3885421_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/09/2/3885421_270p.mp4”, “label”: “270p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت15 MB به گزارش خبرگزاری همسونیوز به نقل از…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر اسراِی فلسطینی چگونه فرار کردند؟

  اسراِی فلسطینی چگونه فرار کردند؟

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/1/3885015_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/2/3885015_360p.mp4”, “label”: “360p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/3/3885015_480p.mp4”, “label”: “480p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/4/3885015_720p.mp4”, “label”: “720p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت7…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر کشف بسته مشکوک به بمب در انگلیس

  کشف بسته مشکوک به بمب در انگلیس

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/1/3884965_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/2/3884965_360p.mp4”, “label”: “360p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/3/3884965_480p.mp4”, “label”: “480p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/4/3884965_720p.mp4”, “label”: “720p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت7…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر ثبت پدیده نادر «نور زمین‌ لرزه» در مکزیک

  ثبت پدیده نادر «نور زمین‌ لرزه» در مکزیک

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/1/3884743_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/2/3884743_360p.mp4”, “label”: “360p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/3/3884743_480p.mp4”, “label”: “480p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/4/3884743_720p.mp4”, “label”: “720p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت6…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر اعتراض عجیب مرد عنکبوتی به محدودیت‌های کرونایی

  اعتراض عجیب مرد عنکبوتی به محدودیت‌های کرونایی

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/1/3884537_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/2/3884537_360p.mp4”, “label”: “360p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/3/3884537_480p.mp4”, “label”: “480p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/08/4/3884537_720p.mp4”, “label”: “720p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت7…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر ربات انتظامات در سنگاپور شروع به کار کرد

  ربات انتظامات در سنگاپور شروع به کار کرد

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/07/1/3883682_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/07/2/3883682_360p.mp4”, “label”: “360p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/07/3/3883682_480p.mp4”, “label”: “480p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت4 MB منبع:مهر

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر روبات انتظامات در سنگاپور شروع به کار کرد

  روبات انتظامات در سنگاپور شروع به کار کرد

  –source='[{“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/07/1/3883682_180p.mp4”, “label”: “180p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/07/2/3883682_360p.mp4”, “label”: “360p”}, {“file”: “https://media.mehrnews.com/d/2021/09/07/3/3883682_480p.mp4”, “label”: “480p”, “default”: “true”}]’ data-autoplay=”true”> دریافت4 MB منبع:مهر

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا